De gemeenteraad besloot in 2021 om de vier gemeentelijke sporthallen te verduurzamen. In de uitwerking van het project bleek dat dit budget niet voldoende is om de vier hallen volledig te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. B en w vragen de raad daarom de opdracht voor de verduurzaming aan te passen en 1,5 miljoen euro toe te voegen aan het budget. Wanneer de gemeenteraad instemt, zijn de sportaccommodaties voor de komende 25 jaar inzetbaar en dragen zij tegelijkertijd bij aan een duurzame gemeente. 

Tijdens de uitwerking van het project werd duidelijk dat het nodig is om, naast het verduurzamen van de sporthallen, ook te renoveren. Alleen als dit gezamenlijk wordt aangepakt, kunnen de locaties de komende 25 jaar voorzien in de behoefte van de samenleving. Ook nemen b en w het huidige, achterstallige en toekomstige onderhoud mee in het plan. En is er rekening gehouden met hogere bouw- en installatiekosten die in de afgelopen jaren enorm zijn gestegen.  

Geplande werkzaamheden aan de sporthallen

Bij akkoord van de gemeenteraad verduurzamen en renoveren we sporthal en Multi Functionele Accommodatie de Kamp in Hengelo. Daarnaast wordt het dak vervangen. Ook sporthal ’t Jebbink in Vorden wordt verduurzaamd en gerenoveerd. Voor sporthal het Hooge Wessel in Steenderen kijken we naar oplossingen in samenwerking met het lokale bedrijfsleven. Voor sporthal de Pol in Zelhem is nieuwbouw de enige oplossing om een moderne en energiezuinige accommodatie te realiseren (naar verwachting in de directe omgeving van de huidige sportaccommodatie), die aan de behoeften van de gemeenschap voldoet. Dit vraagt nadere uitwerking in samenspraak met de samenleving. Hier werken we aan in het kader van de sport en leefbaarheidsvisie.

Werkzaamheden starten in 2025

Als de gemeenteraad akkoord gaat, starten we in 2025 met het verduurzamen en renoveren van sporthal de Kamp in Hengelo. Vervolgens worden in overleg de overige hallen aangepakt. Op het moment dat bekend is wanneer de werkzaamheden op een locatie kunnen beginnen, start de communicatie hierover met de betrokkenen.