Wij zijn op zoek naar nabestaanden die aanspraak willen maken op de grafrechten van een particulier graf van een dierbare. Op alle algemene begraafplaatsen plaatsen wij binnenkort bordjes bij particuliere graven waarvan bij ons geen nabestaanden meer bekend zijn. We willen voorkomen dat er graven ongewenst of onbedoeld worden verwijderd. 

Nabestaanden die dat willen, hebben een jaar de tijd om te reageren. Binnen dat jaar kan een nabestaande rechthebbende worden van het particuliere graf. Als we na één jaar geen aanmeldingen voor een particulier graf hebben gekregen, dan verwijderen wij de bordjes en vervalt het graf aan de gemeente. Vanaf dat moment kan het particuliere graf opnieuw worden uitgegeven.

Heb je interesse om rechthebbende te worden van een particulier graf waar een bordje bij staat? Neem dan contact met ons op per e-mail info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.