De gemeenten in de Achterhoek hebben per 1 juli 2022 nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Gemeenten en zorgaanbieders gaan op een andere manier samenwerken. Voor inwoners betekent dit grotere betrokkenheid bij de zorginzet.

Gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Binnen de gemeente Bronckhorst geven de Sociale Teams hier uitvoering aan. Om u de beste zorg of ondersteuning te bieden, werken we nauw samen met zorgaanbieders. Dit willen wij nog beter voor u en samen met u regelen. Daarom gaan we vanaf 1 juli 2022 over op een nieuwe aanpak en zijn nieuwe contracten met zorgaanbieders nodig.

Wat verandert er?

Een inwoner bekijkt straks eerst met de sociaal consulent welke resultaten hij/zij met de ingezette zorg en/of ondersteuning wenst te behalen. Vervolgens bepaalt de zorgaanbieder met de inwoner hoe deze hulp het beste ingezet kan worden. Een andere verandering is dat inwoners kunnen rekenen op meer maatwerk. Ook hoeft een zorgaanbieder niet meer voor elke wijziging toestemming te vragen aan de gemeente. Dus als een inwoner meer, minder of andere zorg nodig heeft, dan kan de zorgaanbieder hiervoor zorgen.

Zorg gaat door

De komende maanden bereiden we de nieuwe aanpak samen met de gecontracteerde zorgaanbieders verder voor. Wij zoeken nu per inwoner die via de gemeente zorg ontvangt uit of er iets gaat veranderen. Wij nemen in alle gevallen contact met u op per brief. Zolang u niets hoort van ons, houdt u de zorg die u heeft. De nieuwe contractering kan betekenen dat u of uw kind van zorgaanbieder moet wisselen. Is dat het geval, dan zorgt de sociaal consulent samen met uw huidige zorgaanbieder en de nieuwe zorgaanbieder voor een zorgvuldige overdracht. De afspraak is dat de huidige zorgaanbieder de zorg van een inwoner voortzet, totdat de nieuwe zorgaanbieder het overneemt.

Bekijk de meeste gestelde vragen en antwoorden(externe link)

Meer informatie

Wij snappen dat deze verandering vragen kan oproepen. Voorop staat dat wij ervoor zorgen dat alle soorten zorg en ondersteuning beschikbaar zijn én blijven. Heeft u nog andere vragen? Belt u dan gerust met ons via (0575) 75 02 50.

  • Krijgt uw kind dyslexiezorg via de gemeente?
  • Is er zorg of ondersteuning via kindergeneeskunde?
  • Regelt u zelf hulp via een pgb?
  • Ontvangt u huishoudelijke hulp?
  • Maakt u gebruik van hulpmiddelen?

Dan verandert er sowieso niets voor u, uw kind en uw situatie. Voor andere vormen van hulp of ondersteuning kan het zijn dat er wel iets verandert. Dit zoeken wij nu voor u uit. U ontvangt hierover altijd een brief met meer informatie over uw persoonlijke situatie. Zolang u niets hoort van ons, houdt u de zorg die u heeft.

15-10-2021 - Nieuwe aanpak voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen

Nieuwe ingangsdatum voor Jeugdhulp- en Wmo-contracten

De acht gemeenten van de Achterhoek, waaronder de gemeente Bronckhorst, bereiden zich voor op nieuwe contracten met zorgaanbieders van Jeugdhulp en Wmo (inclusief Wonen). Half oktober (week 41) hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders besloten dat de nieuwe contracten niet op 1 januari 2022 ingaan, maar een halfjaar later: op 1 juli 2022.

De gemeenten willen zo meer tijd nemen voor alle voorbereidingen. “In de Achterhoek werken gemeenten en zorgaanbieders aan de grootste stap sinds de decentralisaties van 2015. Het gaat niet alleen om nieuwe contracten afsluiten, het gaat óók over een nieuwe manier van samenwerken en zorg leveren aan onze inwoners. Snelheid is belangrijk, maar zorgvuldigheid is nog veel belangrijker. We nemen de tijd die ervoor nodig is”, zegt wethouder Joop Wikkerink namens de acht gemeenten.

Zorg gewaarborgd

De beoogde ingangsdatum voor de nieuwe contracten is 1 juli 2022. Voor inwoners die op dit moment zorg of ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdhulp ontvangen, heeft dit geen gevolgen. Inwoners behouden tot in ieder geval de startdatum van de nieuwe contracten hun huidige zorgaanbieder, tenzij tussentijds de zorg- of ondersteuningsvraag van de inwoner wijzigt. Om dit mogelijk te maken, worden de huidige contracten met huidige zorgaanbieders verlengd. Inwoners die in de komende periode voor Jeugdhulp of Wmo bij de gemeente aankloppen, kunnen ook rekenen op zorg of ondersteuning van de huidige zorgaanbieders.

05-07-2021 - Nieuwe aanpak voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen

Gemeenten en zorgaanbieders in de Achterhoek bereiden zich voor op een nieuwe aanpak voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). De start is 1 januari 2022. Inwoners gaan merken dat hun ondersteuningsvraag nog meer aandacht krijgt.

De Achterhoekse gemeenten vinden het belangrijk om inwoners de beste zorg of ondersteuning te bieden. Al sinds de komst van Jeugdhulp, Wmo en Wonen naar de gemeenten is er een nauwe samenwerking tussen de gemeenten in de Achterhoek en zorgaanbieders. De nieuwe aanpak is bedoeld om de zorg en ondersteuning van inwoners nog beter te regelen.

Minder zorgaanbieders een contract

Een belangrijke verandering is dat vanaf 1 januari 2022 minder zorgaanbieders een contract hebben in de Achterhoek. Op dit moment leveren ruim 300 zorgaanbieders de zorg en ondersteuning. Veel inwoners raken verstrikt in dit enorme aanbod. Ook moeten ieder jaar de contracten worden vernieuwd. Dit brengt veel extra werk én kosten met zich mee.

Om dit beter te regelen, sluiten de gemeenten voor 2022 met minder zorgaanbieders nieuwe contracten af. Alleen zorgaanbieders die de kwaliteit en hulp bieden waaraan in de Achterhoek écht behoefte is, hebben straks een contract. De nieuwe contracten krijgen een duur van maximaal zeven jaar. Dat geeft zorgaanbieders ook meer ruimte voor vernieuwing.

Meer maatwerk en samenwerking

De bedoeling is dat inwoners de voordelen van deze nieuwe aanpak merken. Niet alleen komt hun ondersteuningsvraag nog meer centraal te staan. Oók is er straks meer aandacht voor het resultaat dat inwoners met de inzet van zorg of ondersteuning willen behalen. Dit betekent ook dat inwoners meer worden betrokken bij het bepalen van hoe de hulp eruit komt te zien. Meer maatwerk en meer samenwerking dus.

Meer bekend in oktober 2021

De nieuwe aanpak kan betekenen dat inwoners in 2022 overgaan op een andere zorgaanbieder. In oktober 2021 is bekend welke zorgaanbieders vanaf 2022 Jeugdhulp, Wmo en Wonen gaan leveren. Dan horen inwoners of ze hun huidige zorgaanbieder(s) houden. Krijgen inwoners een nieuwe zorgaanbieder? Dan kunnen ze rekenen op een goede overdracht van hun zorg of ondersteuning. De overgang gebeurt ook geleidelijk en in overleg. De gemeenten hebben besloten dat op zijn laatst 1 juli 2022 inwoners hun zorg of ondersteuning ontvangen volgens de nieuwe aanpak.