De verkoop van de gemeentelocaties De Bongerd en Oude gemeentewerf is afgerond. Wij hebben de locaties overgedragen aan de projectontwikkelaars.

Op De Bongerd komen in een kleinschalig appartementengebouw twaalf appartementen. Op de Oude gemeentewerf worden zes levensloopbestendige woningen gebouwd. De projectontwikkelaars gaan nu aan de slag met de ontwerpen voor de woningen en de inrichting van de locaties. Daarbij zijn de verkoopvoorwaarden leidend, die wij met de buurt en de Dorpsraad hebben bepaald. Bijvoorbeeld het behoud van het dorpse karakter, waardevolle bomen en groen. Maar ook de stedenbouwkundige eisen, zoals maximale bouwhoogtes en privacy. Een andere afspraak is dat de ontwikkelaars de directe buurt goed informeren over de ontwerpen en later de bouwfase.

Eerste keus voor inwoners Keppel

Met de toevoeging van deze woningen kan er een mooie woon-beweging in Hoog-Keppel ontstaan. Met de ontwikkelaars is afgesproken om de woningen eerst in Keppel en omgeving aan te bieden.

Aanspreekpunt

Vanaf nu zijn de projectontwikkelaars aanspreekpunt voor het ontwerp, de bouw en verkoop van de woningen. Dit is voor:

Rol gemeente

De gemeente blijft betrokken, maar heeft vanaf nu een andere rol bij de ontwikkeling van beide locaties. Wij toetsen het bestemmingsplan en beoordelen de ontwerpen van de woningen en de openbare ruimte. Daarnaast zijn we ook vergunningverlener.

Ruimtelijke procedure

Voor de bouw van de zes levensloopbestendige woningen op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan de A.G. Noijweg, is de procedure van herziening van het bestemmingsplan in de eindfase beland. Dat bestemmingsplan (Stedelijk gebied; Veegplan 2024-1A) is op 25 april 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit bestemmingsplan wordt onherroepelijk als er niemand meer in beroep kan gaan tegen het vaststellingsbesluit. Daarna kan een omgevingsvergunning worden verleend voor de bouw van de zes woningen.

Ontwikkelaar Zegers Bouw heeft bij de gemeente afgelopen april een ontwerpbestemmingsplan aangeleverd voor 12 levensloopbestendige appartementen op het terrein van de voormalige basisschool De Bongerd. Alle plannen in de gemeente worden gebundeld tot een zogenaamd veegplan. Het verzoek van Zegers Bouw ging mee in het veegplan ‘Stedelijk Gebied; Veegplan 2023-3’ dat inmiddels onherroepelijk is vastgesteld. De vergunning voor de bouw van de appartementen is in april 2024 verleend.

Woonvisie

We kregen de afgelopen tijd vragen over onze woonvisie en of deze initiatieven hierin passen. Onze woonvisie richt zich op het bouwen van woningen waarvoor de meeste woonvraag is: senioren en starters. Daar voldoen beide plannen aan. De gekozen type woningen zijn er nog niet in Hoog-Keppel en bieden een kans op een appartement of woning met kleinere tuin. De inzet is om voor beide initiatieven vooral bewoners uit Keppel een nieuwe huisvestingsmogelijkheid te bieden. Mogelijk ontstaat hierdoor doorstroming binnen Keppel, omdat er dan woningen op de markt komen die aantrekkelijk zijn voor gezinnen met kinderen. Dat is een beweging op de woningmarkt die we met onze woonvisie willen bereiken.

Woonvisie 2019 - 2025

Starters kunnen zich melden

Mogelijk blijft het niet bij deze twee woningbouwinitiatieven. We gaan graag met starters in gesprek over de wensen en behoeften om in Keppel e.o. te blijven wonen. Jongeren in Keppel die interesse hebben in een koopwoning voor starters kunnen zich bij ons melden, via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: info@bronckhorst.nl.

Hieronder vindt u verder een aantal persberichten en de stukken bij de tussentijdse onderzoeken.

Aanvullende informatie

Informatievideo proces en randvoorwaarden Bongerd (mei 2020)

Informatievideo proces en randvoorwaarden Werf