Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert wettelijke milieutaken uit voor tien gemeenten, waaronder Bronckhorst, en de provincie Gelderland. Hierbij gaat het om vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering. De Omgevingsdienst werkt vanuit het gemeentehuis in Bronckhorst.

Ga naar de website van de ODA

Gemeenten blijven het eerste loket

U kunt nog steeds voor de aanvraag van (milieu)vergunningen terecht bij de gemeente. Dit geldt ook voor vragen over het toezicht en de handhaving. De gemeenten en de provincie blijven bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de milieutaken. Zij hebben opdracht gegeven aan de Omgevingsdienst Achterhoek om die taken voor hen goed uit te voeren.