Ondersteuningsverklaringen zijn bedoeld om te laten zien dat er voldoende draagvlak is in de samenleving voor een politieke partij. Een politieke partij heeft ondersteuningsverklaringen nodig als zij:

  • voor het eerst deelneemt aan de verkiezingen,
  • deelneemt na bij de vorige verkiezingen waar zij geen zetels heeft behaald of
  • deelneemt met een blanco lijst. De ondersteuningsverklaringen zijn bedoeld om te laten zien dat er voldoende draagvlak is in de samenleving voor deze partij.

Van 25 september t/m 9 oktober 2023 kunt u als u kiesgerechtigd bent een schriftelijke ondersteuningsverklaring afleggen op het gemeentehuis. U vult hiervoor maximaal 1 formulier in op het gemeentehuis. Legitimeren is verplicht. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen. De voorwaarde is dat zij in de desbetreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Maak bij voorkeur een afspraak.

Afspraak maken afleggen ondersteuningsverklaring