Beleidsvisie externe veiligheid bij bedrijven

Bij het werken met gevaarlijke stoffen in bedrijven en bij transport ervan kunnen ongelukken gebeuren met effecten voor de omgeving voor deze activiteiten. Het beleidsveld externe veiligheid houdt zich bezig met de beheersing van activiteiten die een risico voor de omgeving met zich mee brengen. De risico’s van bedrijven en verkeer en vervoer maar ook van natuurrampen worden weergegeven op kaarten. Deze zijn te raadplegen via www.risicokaart.nl(externe link).

Horecaconvenant

Om de regels voor de horeca op elkaar af te stemmen, hebben de Achterhoekse gemeenten, waaronder Bronckhorst, samen met de politie en Koninklijke Horeca Nederland voor de horecabedrijven in de gemeenten een convenant opgesteld. Hierin staan afspraken over sluitingstijden, alcoholmatiging, toezicht, toelatingsbeleid, drugs en wapens. Met het convenant willen de regiogemeenten uitgaansgeweld en horecaoverlast voorkomen/verminderen en de veiligheid bevorderen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en een veilig uitgaansklimaat.