Winkels en straatverkopers mogen voor publiek geopend zijn op de volgende dagen en tijden:

  • maandag tot en met zaterdag tussen 6.00 uur en 22.00 uur
  • op zondagen met uitzondering van feestdagen: tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Onder zondagse feestdagen wordt verstaan: Nieuwjaarsdag, eerste Paas- en eerste Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag
  • op Nieuwjaarsdag (niet zijnde een zondag), op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag: tussen 8.00 uur en 18.00 uur
  • op Goede Vrijdag, 24 december en 4 mei: tussen 06.00 uur en 19.00 uur (indien deze dagen op een zondag vallen tot 18.00 uur)

Voor de periode 22.00 uur tot 6.00 uur op werkdagen kan in uitzonderlijke situaties een ontheffing worden verleend. Voor de feestdagen op zondag is geen mogelijkheid opgenomen voor het verlenen van een ontheffing.

DigiD linkVraag ontheffing sluitingstijden aan

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.