Organisch afval hergebruiken

Gras en blad omzetten in Bokashi (proef)

Bokashi is een Japans woord en betekent ‘gefermenteerd organisch materiaal’. Bladafval of bermmaaisel wordt onder lage temperatuur omgezet in een waardevolle bodemverbeteraar. Daardoor blijft de energie en de stikstof in het product en komt er geen CO2 vrij. De Bokashi  kan gebruikt worden op weilanden, akkerland en in borders. Het is een waardevol product en het bermmaaisel is geen afval meer.

Hoe ontstaat Bokashi

Organisch materiaal wordt ‘zuurstofloos’ gefermenteerd en met behoud van alle energie teruggegeven aan de bodem. Tijdens het fermentatieproces, dat plaatsvindt in een afgedekte zuurstofarme hoop, komt er geen gas, vloeistof of warmte vrij. Om goede Bokashi te maken voegen we kleimineralen, zeeschelpenkalk en effectieve micro-organismen toe.

Voordelen Bokashi

Het voordeel van Bokashi is dat materiaal dat we normaal afvoeren (blad en maaisel) nu op eigen grond wordt verwerkt en teruggegeven. Zo besparen we op transport en werken we circulair. Bokashi stimuleert het bodemleven, verbetert de bodemstructuur en verhoogt het organische stofgehalte. Dat heeft weer een gunstige invloed op het vocht in de bodem.

Bokashi proef Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst werkt minimaal drie jaar mee aan een landelijke proef samen met de Wageningen Universiteit. Het doel van de proef is om wet- en regelgeving op te stellen voor het maken van Bokashi van organische restmateriaal uit maaisel en blad. In het najaar van 2021 zijn we gestart met het opzetten van de eerste Bokashi kuilhopen. In samenwerking met Agriton (leverancier van de toevoegmiddelen en initiator van Bokashi) en Kummeling Groen en Infra die voor het noodzakelijke materieel heeft gezorgd (o.a. shredder en shovel) zijn destijds twee Bokashi-kuilhopen gerealiseerd (elk 200.000 kg). In 2022 zijn deze kuilhopen geopend, beoordeeld en uitgereden op terreinen van enkele lokale afnemers.

Daarnaast passen we de Bokashi toe in enkele plantsoenen als bodemverbeteraar. We monitoren of de nieuwe planten goed aanslaan, gezond blijven en of er sprake is van minder onkruid. Hierdoor kunnen we op termijn besparen op de aankoop van planten, bodemverbeteraars, meststoffen en inzet van personeel.

Bladkorven

Op 200 plaatsen in nagenoeg alle kernen en buurtschappen van de gemeente staan in de herfstperiode speciale, tijdelijke bladkorven. Hier kunt u het bladafval uit uw tuin gratis naartoe brengen. Dat scheelt ruimte in uw groene container!

Op plekken met veel gemeentelijke bomen plaatsen we meer bladkorven. We plaatsen de korven aan het begin van de herfst. We legen de korven wekelijks en na de bladperiode (de week voor Kerst) halen we ze weer weg.