Overzicht woonprojecten

Op deze kaart staan woonprojecten die in het proces zitten van aanvraag tot aan bouw. Het zijn woonprojecten waarvan de initiatiefnemer toestemming heeft gegeven om deze te publiceren. Op dit moment zijn we bezig de kaart volledig te vullen. Voor nu onderscheiden we daarbij drie fases, later voegen we nog de fase ‘afgerond toe:

  • Principemedewerking: b en w staan positief tegenover het plan en de initiatiefnemer kan het verder uitwerken en in procedure brengen
  • Vergund: alle vergunningen zijn rond en de initiatiefnemer kan beginnen met de (ver)bouw of is al gestart
  • In aanbouw: de (ver)bouw is gestart

Bekijk de kaart met woonprojecten

Daarnaast zijn er vijf uitbreidingslocaties voor woningbouw aangewezen bij 5 kernen. Kijk hier voor meer informatie.