Inwoners van Bronckhorst met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een participatiebijdrage in de kosten van lidmaatschap van een sportclub, zwemles, een ouderenvereniging, concertbezoek.

Participatiebijdrage aanvragen (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

Nodig bij aanvraag

Voor een participatiebijdrage moet u de volgende bewijsstukken van de afgelopen 3 maanden meesturen:

  • bewijs inkomen: loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen
  • bewijs van bezittingen: (bankafschriften betaal- en spaarrekeningen (ook van kinderen), koopwoning, auto (kentekenbewijs), boot, caravan, aandelen, lijfrente). Als u een eigen woning heeft, dan dient u het hypotheekoverzicht per 31 december van het voorgaande jaar in te leveren
  • bewijs van schulden

Let op: Voor een gezin geldt dat u van alle gezinsleden (gehuwden/samenwonenden, alleenstaande ouders en kinderen jonger dan 18 jaar) de gevraagde bewijsstukken moet meesturen. Ontvangt u al een uitkering van de gemeente dan zijn uw financiële gegevens al bij ons bekend en zijn deze bewijsstukken niet nodig.

De gemeente beslist binnen 8 weken op de aanvraag.

Formulierenhulp

Vindt u het moeilijk een formulier in te vullen en gegevens te verzamelen? Dan kunnen wij de hulp van een vrijwilliger van Schuldhulpmaatje of Humanitas inschakelen. 

Of u in aanmerking komt voor de participatiebijdrage leest u hieronder bij 'Goed om te weten'.

Goed om te weten

Inwoners van Bronckhorst met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm en een laag vermogen (voor de bedragen zie onder inkomens- en vermogenseis) komen in aanmerking voor:

ActiviteitBedrag
Deelname aan maatschappelijke, culturele en sportactiviteiten 
leeftijd 0 tot 18 jaar€ 200,00 per gezinslid
leeftijd 18 jaar en ouder€ 150,00 per gezinslid

Inkomenseis

Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc. Onderstaande inkomensgrenzen (netto exclusief vakantietoeslag) per maand zijn van toepassing.

U bentBedrag
Alleenstaande of alleenstaande ouder, 18 tot 21 jaar€ 391,00
Alleenstaande (ouder) 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd€ 1.586,00
Alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd€ 1.761,00
Alleenstaande, in zorginstelling wonend€ 554,00
Gehuwden, 18 tot 21 jaar zonder kinderen€ 783,00
Gehuwden, 18 tot 21 jaar met kinderen€ 1.236,00
Gehuwden, één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder zonder kinderen€ 1.524,00
Gehuwden, één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder met kinderen€ 1.977,00
Gehuwden, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd€ 2.265,00
Gehuwden, pensioengerechtigde leeftijd€ 2.386,00
Gehuwden, in zorginstelling wonend€ 898,00

Vermogenseis

Vermogen is bezittingen minus schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: bank- en spaargelden. Het vermogen mag niet meer bedragen dan:

  • Gezin en alleenstaande ouder: € 15.150,00
  • Alleenstaande: € 7.575,00