Organiseert uw organisatie activiteiten voor inwoners die (tijdelijk) minder kunnen deelnemen in de samenleving én valt uw organisatie onder één van onderstaande categorieën? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de participatiesubsidie. Valt uw organisatie onder geen van de genoemde categorieën, of vraagt u voor het eerst participatiesubsidie aan? Dan kunt u contact met ons opnemen dan kijken we samen of u voor participatiesubsidie in aanmerking komt.

  • de Zonnebloem
  • EHBO-vereniging
  • hulpdienst
  • lokale welzijnsstichting
  • ouderenbond / ouderensociëteit
  • organisatie ter ondersteuning van vrijwilligers
  • stichting Mensen zonder werk Zelhem

Aanvragen is nu niet mogelijk

Aanvragen participatiesubsidie 2024 is niet meer mogelijk. Vanaf half augustus 2024 bieden we hier weer de mogelijkheid om subsidie voor 2025 aan te vragen.

Goed om te weten

Niet elke organisatie (vereniging of club) komt in aanmerking voor subsidie. Of uw organisatie bij de gemeente Bronckhorst binnen de subsidiebeleidskaders valt, kunt u lezen in de Algemene subsidieverordening en de bijbehorende beleids- en uitvoeringsregels. U vindt deze documenten onder 'Lokale regelgeving' op deze pagina.

Subsidieplafond

De gemeente stelt elk jaar per beleidsterrein een budget vast voor subsidies, het zogenaamde subsidieplafond. Indien bij een beleidsterrein het subsidieplafond is bereikt, kan dit leiden tot een lager bedrag per lid of deelnemer. Daardoor is het mogelijk dat uw organisatie wel aan de voorwaarden voldoet, maar toch minder subsidie krijgt dan per beleidsterrein staat beschreven in de beleids- en uitvoeringsregels.