Pfas vervuiling Oosterwijkse Vloed, klein deel Baakse Beek en zwemplas De Betteld

In delen van de Oosterwijkse Vloed, een klein deel van de Baakse Beek en zwemplas De Betteld in Zelhem is een Pfas vervuiling gemeten. Voor contact met het water uit deze beken en plas gelden adviezen. Bewoners, eigenaren en/of gebruikers van percelen grenzend aan de beken hebben hierover op 20 juni een brief gehad van het Waterschap (mede ondertekend door de GGD en de gemeente vanwege gezondheidsrisico’s). Ook was er eind juni een informatiebijeenkomst voor hen. Voorbijgangers worden op de vervuiling geattendeerd door borden langs de wateren. Op onderstaand kaartje is te zien waar de Pfas is gevonden.  

Kaart PFAS vervuiling

Vermijd contact met het water

De adviezen uit voorzorg van de GGD, Waterschap en gemeente zijn: vermijd contact met het water uit deze delen van de Oosterwijkse Vloed, Baakse Beek en de zwemplas van De Betteld. Houd je aan het volgende:

  • Drink het water niet. Dat geldt voor mensen en voor vee, (hobby)kippen en andere (huis)dieren. De gezondheidsdienst voor Dieren geeft aan dat er geen verwachting is dat de gemeten Pfas-gehalten vergiftiging bij huisdieren zullen veroorzaken. Het advies om (huis)dieren niet te laten zwemmen of drinken uit de beken geldt uit voorzorg.
  • Gebruik het water niet voor besproeiing van (moes)tuinen; 
  • Zwem niet in het water;
  • Speel en recreëer niet op de oevers;
  • Vis niet in de wateren en eet vis hieruit niet;

Daarnaast is het advies aan de betrokken bewoners en eigenaren/gebruikers om het eten van eieren van eigen (hobby)kippen af te wisselen met de eieren uit de supermarkt. Ook wordt aangeraden om opgepompt grondwater uit de wateren tijdelijk niet te gebruiken totdat meer bekend is over de kwaliteit van het grondwater. 

De adviezen gelden op basis van de huidige kennis en metingen. De adviezen gaan uit van langer en vaker gebruik van / contact met het water. De GGD geeft aan dat het gezondheidsrisico heel klein is, als je een enkele keer in het water hebt gezwommen of het hebt gebruikt.

Wat kun je wel doen?

  • De betrokkenen is geadviseerd uit voorzorg kraanwater te gebruiken om te drinken en/of om te sproeien. 
  • Zwem alleen in officiële zwemwateren. Kijk voor een actueel overzicht op www.zwemwater.nl.
  • Het water uit de omliggende beken, sloten en de IJssel is op de normale wijze te gebruiken. 
  • Op de website van Waterschap Rijn en IJssel (www.wrij.nl) vind je meer informatie.

Wat is er aan de hand?

Pfas zijn stoffen die bij hoge concentraties en langdurig contact schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen, planten en dieren. Uit metingen van het Waterschap blijkt dat de concentraties Pfas in de genoemde wateren boven de landelijk vastgestelde norm zitten. Onderzoeken naar de verspreiding, eventuele verdere gevolgen en oorzaak van het hoge Pfas-gehalte lopen nog. Het Waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten en blijft komende tijd het water monitoren op verschillende meetlocaties. Daarbij worden ook de (water)bodem en het grondwater rondom de locaties meegenomen.

Meer informatie?