Gemeente Bronckhorst heeft een pilot om het slopen van overbodige gebouwen in het buitengebied te stimuleren. De verwachting is dat vanwege schaalvergroting in de landbouw veel gebouwen in het buitengebied overbodig worden. Deze leegstaande gebouwen die u niet (meer) gebruikt kosten u als eigenaar geld. Sloop is een manier om deze kosten te beperken én verpaupering door leegstaande gebouwen te voorkomen.

De landschappelijke kwaliteit van het buitengebied komt door de leegstaande gebouwen onder druk te staan. Om dit tegen te gaan, willen we sloop van deze gebouwen stimuleren. De sloopregeling kan u helpen om de stap naar sloop te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het slopen van een kleine schuur, een woning of een oude koeienschuur.

Voor de pilot sloop hebben b en w een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld. Zolang het budget het toelaat kunt u meedoen in de pilot.

Meedoen?

U kunt deelnemen aan de pilot als:

  • het gebouw in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst staat (zowel (agrarische) ondernemers als particulieren die opstallen bezitten in het buitengebied die verpaupering kunnen veroorzaken, mogen aan de regeling meedoen)
  • het gebouw nog niet gesloopt is
  • het gebouw legaal gebouwd is
  • het terugplaatsen van gebouwen op hetzelfde bouwperceel niet toegestaan is
  • u de ontwikkeling landschappelijk inpast
  • u geen nieuw (agrarisch) bedrijf start
  • u meewerkt aan een bestemmingswijziging naar wonen als de gemeente dat nodig vindt, u ontvangt hiervoor een tegemoetkoming in de kosten

Vergoedingen

  • de vergoeding is € 10,00 per m2 met een maximum van € 7.500,- per adres
  • we vergoeden de leges voor een eventuele bestemmingswijziging (circa € 5.000,--). Kosten voor noodzakelijke onderzoeken zoals milieu, bodem en cultuurhistorie blijven wel voor uw rekening

Laat direct online weten interesse te hebben in deelname aan sloopregeling

Alle details van de 'Uitvoeringsregel incidentele subsidie pilot sloop' leest u op Overheid.nl.

Ervaringen opdoen

Met de pilot wil de gemeente uitzoeken waar een initiatiefnemer van sloop mee te maken krijgt, bijvoorbeeld op juridisch gebied, vanuit de belastingdienst en de ruimtelijke ordening. Deze ervaringen moeten bijdragen aan een effectieve sloopstrategie voor de regio Achterhoek. De ervaringen van de pilot bundelen en delen we dan ook met gemeenten in de regio.