Nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en ideeën samenbrengen om een sociaal en economisch sterk platteland te ontwikkelen. Dat willen wij graag.

Plannen en projecten

Benieuwd waar de gemeente zich op dit moment voor inzet? Onder ‘Plannen en projecten’ staan alle actuele plannen, ook die op het gebied van ‘plattelandsontwikkeling’.

Beleid

De gemeente heeft verschillende beleidsstukken en regelgeving die gaan over ontwikkelingen op het platteland. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: landschapsontwikkeling, biodiversiteit, duurzame energie, functieverandering, wonen, recreatie en het bestemmingsplan. Beleidsstukken en regelgeving van gemeente Bronckhorst kunt u vinden op de pagina 'Regelgeving en beleid'.

Subsidies

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van landschapselementen, of voor sloop van overbodige bebouwing in het buitengebied. U kunt deze en andere subsidiemogelijkheden vinden op de pagina 'Subsidies'.

Neem contact met ons op

Goed om te weten

Wilt u meer informatie over plattelandsontwikkeling of bent u op zoek naar partijen/organisaties die zich ook met ontwikkelingen op dit gebied bezig houden? Bekijk dan onderstaande websites:

Landbouw - verbreding

Natuur en landschap