De gemeenteraad vergadert per 23 maart 2023 op een andere manier. De huidige commissievergaderingen op donderdag vervangen we door een Politieke Avond waar tafelgesprekken worden georganiseerd. De raadsvergadering vindt plaats een week na de Politieke Avond op donderdag om 20.00 uur.

Bekijk de agenda

De Politieke Avond heeft de volgende onderdelen:

  • 19.30 uur: Koffie moment met raad, college en ambtenaren   
  • 20:00 uur: Eerste ronde tafels
  • 20.50 uur: Tweede ronde tafels
  • 21.40 uur: Derde ronde tafels

Voorafgaand aan de tafelgesprekken is er vanaf 19:30 uur gelegenheid om met de aanwezige raadsleden, collegeleden en ambtenaren een kop koffie te drinken.

Laat weten wat u van de Politieke Avond vindt

Nu we een half jaar onderweg zijn met het nieuwe vergadermodel gaan we samen met de gemeenteraad terugblikken. Wat ging goed en wat kan beter? We zijn benieuwd hoe jij als bezoeker de Politieke Avond hebt ervaren. Wil je daarvoor de enquête invullen? Invullen duurt ongeveer 3 minuten!

Vul de enquête in

Tafels

Om 20.00 uur beginnen de tafels: in 3 rondes van elk 3 kwartier worden in verschillende ruimtes maximaal 2 onderwerpen tegelijkertijd behandeld. Na de eerste 3 kwartier begint de tweede ronde. Elke tafel heeft een eigen doel en zijn openbaar (tenzij anders aangegeven). Aan het eind van een tafelgesprek trekt de voorzitter een conclusie. Er kan gekozen worden om het onderwerp nogmaals beeldvormend te bespreken of een ronde verder naar een oordeel vormende tafel. Er kan ook gekozen worden om het onderwerp door te laten gaan naar de raadsvergadering van de week daarop.

De onderwerpen die tijdens de tafels aan bod komen, kunnen met verschillende doelen worden besproken.

Beeldvormende tafel

De raad vormt zich een beeld over het onderwerp dat wordt besproken. Bij deze tafel is het mogelijk om als inwoner in te spreken. De raadsleden kunnen de insprekers en het college vragen stellen over het voorstel.

Oordeelvormende tafel

Een voorstel kan ook oordeel vormend worden besproken. Raadsleden gaan met elkaar in gesprek met als doel de ander te overtuigen. Tijdens deze tafel wordt gekeken of er plannen zijn om een motie of amendement in te dienen tijdens de raadsvergadering.

Informerende tafel

Het college informeert, de raad luistert en stelt verhelderende, feitelijke vragen.

Adviserende tafel

Het college vraagt de raad om advies in aanloop naar een raadsvoorstel of met betrekking tot een onderwerp waar het college bevoegd is en de mening van de raad wil meenemen.

Inspreken

Het is mogelijk om tijdens de Politieke Avond in te spreken. Per fractie zit er een vertegenwoordiger aan tafel samen met de voorzitter, portefeuillehouder en behandelend ambtenaar. Je krijgt 3 minuten de tijd om je verhaal te vertellen over het onderwerp wat op dat moment wordt besproken. Daarna mogen de raadsleden vragen aan jou stellen en aan elkaar. Wil je inspreken? Dan moet je je hiervoor aanmelden bij de griffie via het aanmeldformulier. Dit kan ook telefonisch via (0575) 75 02 50 of per mail via griffie@bronckhorst.nl. Dit kan tot uiterlijk dinsdag voor de Politieke Avond.

Gasten van de raad

Daarnaast organiseert de gemeenteraad ‘Gasten van de raad’. Je kunt je opgeven via de griffie om een kijkje in de keuken te krijgen van het werk als raadslid. Met dit initiatief wil de raad inwoners meer vertrouwd en enthousiast maken over de lokale politiek.

Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats een week na de Politieke Avond op donderdag om 20.00 uur. Het eerste deel van de agenda bestaat uit onderwerpen waarover de raad wil debatteren. Nadat de raad over een onderwerp heeft gesproken, stemt de raad direct over het voorstel en eventuele moties en amendementen. Is over een onderwerp in de raadsvergadering geen debat nodig, dan wordt het onderwerp direct in stemming gebracht. De agenda van de raadsvergadering is te vinden in het raadsinformatiesysteem bij de betreffende raadsvergadering.

Raadsinformatiesysteem

De raad maakt gebruikt van een eigen portaal (iBabs) met alle raadsinformatie. Hierin vind je onder andere:

  • Agenda
  • Vergaderstukken
  • Moties
  • Amendementen
  • Schriftelijke vragen
  • Actieve informatievoorziening

Ga naar het raadsinformatiesysteem

Vergadering bijwonen

Wil je aanwezig zijn bij een Politieke Avond of raadsvergadering? Deze zijn openbaar te volgen vanaf de publieke tribune.

Vergadering terugkijken

De Politieke Avond en de raadsvergadering zijn achteraf terug te kijken via het raadsinformatiesysteem.