Op dit moment ontvangen wij veel nieuwe aanvragen voor woningbouwinitiatieven. Met de beschikbare medewerkers kunnen wij niet alle plannen in behandeling nemen. Daarom is onze werkwijze tijdelijk anders. Wij kiezen ervoor om nieuwe plannen die een belangrijke bijdrage leveren aan de woningbouwopgave voorrang te geven. Om te beoordelen of uw plan in behandeling wordt genomen hebben wij criteria opgesteld. Voldoet uw plan aan onderstaande criteria, dan nemen wij deze in behandeling. U krijgt bericht of wij uw plan wel of niet in behandeling nemen.

Criteria

Voor de kernen gelden andere criteria dan voor het buitengebied. Het omgevingsplan bepaalt of uw plan in een kern of in het buitengebied ligt. Het omgevingsplan kunt u digitaal inzien via regels op de kaart in het omgevingsloket.

Criteria Stedelijk Gebied

  • Alle plannen voor 5 of meer woningen
  • Plannen voor omvormen van bestaande panden naar wonen
  • Plannen die voortkomen uit de werkgroep Vitale Kernen
  • Plannen voor Wonen met zorg

Criteria Landelijk gebied

  • Voor het buitengebied geldt geen prioritering. Uw plan wordt in behandeling genomen, als uit de eerste beoordeling blijkt dat het plan kansrijk is.

Let op: Houdt u ook rekening met een langere doorlooptijd bij plannen die voldoen aan de criteria. Plannen die voldoen aan de criteria behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Wat als mijn plan niet voldoet?

Als uw plan niet voldoet aan de criteria kijken wij of uw plan kansrijk is om in de toekomst in behandeling te nemen op basis van de afwegingscriteria voor woningbouwinitiatieven. U ontvangt van ons bericht of uw plan wel of niet kansrijk is.

Als uw plan nu niet voldoet aan de criteria, maar op basis van een eerste beoordeling wel kansrijk lijkt, dan pakken we uw plan op zodra er beschikbare capaciteit is.