Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy. Meer details kunt u vinden bij Veel gestelde vragen, Zelf Regelen en Cookies en Sociale media.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van gemeentelijke diensten of een product aanvraagt zoals bijvoorbeeld een paspoort, bouwvergunning of gebruik wilt maken van een rolstoel.

Voor bepaalde diensten en producten op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg, veiligheid en handhaving van wet- en regelgeving kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan financiƫle, medische, godsdienstige of strafrechtelijke gegevens. Daarmee gaan we extra zorgvuldig om.

We nemen naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. Daarmee wil de gemeente uw persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Als u een contact- of aanvraagformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt alleen gebruikt voor dat specifieke doel en bewaard zolang de gegevens nodig zijn voor de beantwoording en afhandeling daarvan, of zolang het wettelijk moet. Er zijn uitzonderingen waardoor de gemeente die gegevens wel mag gebruiken voor andere doelen. Bijvoorbeeld voor opsporing als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

De gemeente Bronckhorst verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens alleen met derden om een overeenkomst met u uit te voeren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan de uitspraak van een rechter. Organisaties die uw gegevens nodig hebben moeten zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens als de gemeente Bronckhorst hanteert.

U heeft onder meer het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U leest er alles over op de pagina 'Zelf regelen'.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wetgeving van toepassing. Deze regelgeving is verwoord in het privacybeleid van de gemeente Bronckhorst.