In het Programmaplan 2023-2026 geven b en w aan wat de plannen zijn voor 2023 en verder. De basis voor deze plannen zijn onder meer het coalitieakkoord van GBB, CDA en PvdA en de opgehaalde input van de inwonersbijeenkomsten ‘college on tour’ in september 2022. De komende jaren wordt geïnvesteerd in een vitale samenleving door regie te pakken en slim te investeren. De speerpunten zijn:

  • Kansengelijkheid in een sterke economie
  • Mooi wonen in vitaal Bronckhorst
  • Samen leven, werken en ontmoeten in een gezonde leefomgeving
  • Landschappelijke kwaliteit met oog voor verschillende belangen.
  • Dienstbare overheid