De griffie bestaat uit ambtelijke medewerkers die de gemeenteraad ondersteunen. Zij helpen u graag bij alle vragen die met de gemeenteraad te maken hebben. Bijvoorbeeld als u informatie wilt over vergadertijden, agenda’s, raadsbesluiten en het burgerinitiatief. Ook kunt u zich aanmelden als inspreker in openbare commissievergaderingen via de griffie. De griffie staat onder leiding van griffier Miranda Veenbergen. Zij wordt ondersteund door twee raadsadviseurs en een griffiemedewerker.

De griffie is er voor

  • het adviseren en ondersteunen van de gemeenteraad, de raadscommissies, het presidium, fracties en individuele raads- en commissieleden
  • de informatievoorziening aan de gemeenteraad
  • het adviseren en ondersteunen bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, moties, amendementen en onderzoek
  • het voorbereiden van gemeenteraads- en commissievergaderingen
  • het adviseren en ondersteunen bij het organiseren van o.a. workshops, het Bronckhorster debattoernooi voor basisscholen werkbezoeken en contacten met de bevolking

U kunt de griffie bereiken via e-mail: griffie@bronckhorst.nl of via telefoonnummer (0575) 75 02 50. Het postadres van de griffie is: Raadsgriffie, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).