Ramp of crisis

De kans dat er een grote ramp of crisis uitbreekt bij u in de buurt, is klein. Mocht er wel direct gevaar zijn door een ramp of noodsituatie, dan wordt u gewaarschuwd door de sirene. Blijf zo rustig mogelijk, ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale zender.

Let op: elke eerste maandag van de maand worden de sirenes getest. Dit proefalarm bestaat uit een signaal dat hoorbaar is om 12.00 uur. Hoort u de sirene op dit tijdstip, dan weet u dat er niets aan de hand is.

Wat u moet doen

Als de sirene gaat, dreigt er gevaar. Er is dan beslist meer aan de hand dan stank of een prikkelende lucht. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in één wijk. Hoort u de waarschuwingssirene, dan is hij dus voor u bedoeld. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen.

Ga naar binnen als de sirene gaat

 • Ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen.
 • Sluit dan onmiddellijk alle deuren en ramen. Schakel ook eventuele ventilatiesystemen uit.
 • Geef mensen die bij u aanbellen de gelegenheid om te schuilen.
 • Waarschuw mensen die de sirene niet opmerken.

Zet de radio of tv aan

 • Luister naar de rampenzender. Op deze zender krijgt u informatie en instructies van de overheid. Voor de gemeente Bronckhorst is dit bij een regionale ramp Omroep Gelderland. Bij een nationale ramp is dit Nederland 1 of Radio 1. Soms wordt u ook via geluidwagens of sms (als u zich heeft aangemeld voor NL-Alert) op de hoogte gebracht.
 • Ook op internet vindt u vaak veel actuele informatie. Bijvoorbeeld op deze website of www.crisis.nl. Ten tijde van een grote(re) ramp in Bronckhorst, schakelt de gemeente deze website in. U wordt dan via onze eigen website direct doorgelinkt naar de crisiswebsite.

Naar de crisiswebsite www.crisis.nl

Als u huis en omgeving moet verlaten

 • Sluit gas, water en licht af.
 • Neem alleen de hoognodige zaken mee.
 • Sluit uw woning af en controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt.
 • Blijf bij een grote brand laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Lukt dit niet? Ga dan voor een raam staan waar de brandweer u kan zien.

Vervoer

 • Neem zoveel mogelijk anderen mee.
 • Luister naar de verkeersinformatie via de radio.
 • Volg de route die de politie aangeeft.
 • Ga naar het opvangcentrum of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied.
 • Voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren is er speciaal vervoer tijdens een ramp of crisis. De instellingen (verzorgings- of bejaardenhuizen en/of scholen) waar deze mensen op dat moment zijn, zorgen hiervoor.

Wat moet ik niet doen als de sirene gaat?

Gaat de sirene, bel dan nooit met het nationale alarmnummer 1-1-2. Bel ook niet met de plaatselijke politie, brandweer of ambulancedienst. De telefooncentrales kunnen dan overbelast raken. Dat heeft ernstige gevolgen voor het op gang komen van hulp.

Haal uw kinderen niet uit school. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de school.

NL-Alert

Via een NL-Alert informeert de overheid u over een noodsituatie in uw directe omgeving. U ontvangt dit bericht op uw mobiele telefoon. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. NL-Alert is een extra alarmmiddel. Is er een grote ramp, dan hoort u ook gewoon de sirene.

Meer informatie

Op onderstaande websites vindt u meer informatie over rampen.

 • www.crisis.nl/wees-voorbereid (geeft onder andere informatie over hoe u zich kan voorbereiden op rampen)
 • www.denkvooruit.nl (geeft informatie om u voor te bereiden op onverwachte gebeurtenissen, zoals geen stroom, aanslag drinkwaterproblemen, extreem weer etc. Ook tips om goed noodpakket samen te stellen)
 • www.natuurbrandrisico.nl (geeft de actuele situatie rondom brandgevaar in de natuur weer)