Voorafgaand aan het evenement is voor reclameobjecten geen vergunning nodig voor:

 • het plaatsen van maximaal twee reclameobjecten vanaf vier weken voordat het evenement plaatsvindt, tot maximaal één week nadat het evenement heeft plaatsgevonden.
 • maximaal twee reclameobjecten op het terrein waar het evenement plaatsvindt. Voorbeelden zijn: een spandoek of reclamebord.
 • een reclameobject dat een maximale oppervlakte heeft van 6 m2 waarbij:
  • de naam en datum van het evenement wordt vermeld
  • maximaal de helft is voorzien van reclame van sponsoren
  • het reclameobject niet is verlicht of aangelicht
  • het reclameobject de openbare orde en veiligheid niet in gevaar brengt
  • het reclameobject geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende teksten en/of afbeeldingen bevat

Voor reclameobjecten tijdens het evenement is geen vergunning nodig voor reclameobjecten op het terrein waar het evenement plaats vindt als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De reclameobjecten worden geplaatst op de dag waarop het evenement wordt opgebouwd.
 • De reclameobjecten worden verwijderd op het moment dat het evenement wordt afgebouwd.
 • Als het evenement plaatsvindt op meerdere, niet aaneengesloten dagen, moeten de reclameobjecten zijn verwijderd gedurende de dag of dagen dat het evenement niet plaatsvindt.
 • Het reclameobject is niet verlicht of aangelicht.
 • Het reclameobject brengt de openbare orde en veiligheid niet in gevaar.
 • Het reclameobject bevat geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende teksten en/of afbeeldingen.

Voldoet het spandoek niet aan deze voorwaarden, dan is er een vergunning nodig. Dit kunt u direct online regelen:

  Vergunning aanvragen voor plaatsen van reclame 
  bij activiteit of evenement (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)