Sinds 2006 is iedere gemeente wettelijk verplicht om een rekenkamer of rekenkamerfunctie (rekenkamercommissie) te hebben.

De gemeenteraad van Bronckhorst stelde met ingang van 1 januari 2018 een lokale rekenkamercommissie in, die in 2019 met de werkzaamheden startte. Met ingang van 1 januari 2023 is voor gemeenten en provincies de wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden. Vanaf 30 november 2023 is de rekenkamercommissie een rekenkamer geworden. 

Bronckhorst heeft van 2006 tot 2018 deelgenomen aan de gezamenlijke rekenkamercommissie met de gemeenten Berkelland, Lochem en Montferland (RC BBLM). Het archief daarvan is de vinden in de archiefbewaarplaats van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem en via de website van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Taken rekenkamer

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak. De rekenkamer is zelfstandig in de keuze van onderzoeksonderwerpen en heeft voor de uitvoering daarvan een door de gemeenteraad toegekend budget.

De rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Met andere woorden: doet de gemeente wat ze moet doen en doet ze dat goed? De bevindingen met conclusies en aanbevelingen worden aan het college en de gemeenteraad gepresenteerd.

Samenstelling rekenkamer en nevenfuncties

De rekenkamer bestaat uit drie externe leden en een ambtelijk secretaris.

 • Voorzitter: Arend Kloosterman
 • Lid: Sebastiaan Stevens
 • Lid: Silvi Joosten
 • Ambtelijk secretaris: Esther Koeslag
Nevenfuncties leden rekenkamer
NaamFunctie(s)
De heer A. Kloosterman
 • Voorzitter Stichting Jongerenopvang Doetinchem  
 • Buurtbemiddelaar gemeente Doetinchem
 • Voorzitter afdeling Achterhoek West van de landelijke vereniging Humanitas
 • Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Oude IJsselstreek
 • Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Bronckhorst
 • Lid rekenkamercommissie gemeente Montferland
 • Lid rekenkamercommissie gemeente Doetinchem
Mevrouw S. Joosten
 • Lid rekenkamercommissies Rheden, Montferland en Bergen (L)
 • Onderzoeker, adviseur en coach bij Joosten Interim
 • Eigenaar webshop mooipresenteren.nl
 • Voorzitter van de geschillencommissie Brabant Zuid-Oost
De heer S. Stevens
 • Informatiemanager bij GGD Gelderland-Zuid
 • Lid Rekenkamer gemeente Oude IJsselstreek

Onderzoeksprogramma

De rekenkamer stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma op. De selectiecriteria daarvoor zijn onder meer: maatschappelijk belang, mogelijk toegevoegde waarde voor het raadswerk, praktische uitvoerbaarheid en variatie aan onderwerpen.

Jaarverslagen

Meer informatie

Voor meer informatie over de rekenkamer, kunt u contact opnemen met:
Mevrouw E. Koeslag
E-mail: e.koeslag@bronckhorst.nl  
Telefoon: (0575) 75 02 50