Sinds 2006 is iedere gemeente wettelijk verplicht om een rekenkamer of rekenkamerfunctie (rekenkamercommissie) te hebben.

Bronckhorst heeft van 2006 tot 2018 deelgenomen aan de gezamenlijke rekenkamercommissie met de gemeenten Berkelland, Lochem en Montferland (RC BBLM). Het archief daarvan is de vinden in de archiefbewaarplaats van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem en via de website van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers(externe link).

De gemeenteraad van Bronckhorst stelde met ingang van 1 januari 2018 een lokale rekenkamercommissie in, die in 2019 met de werkzaamheden startte.

Taken rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak. De commissie is zelfstandig in de keuze van onderzoeksonderwerpen en heeft voor de uitvoering daarvan een door de gemeenteraad toegekend budget.

De commissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Met andere woorden: doet de gemeente wat ze moet doen en doet ze dat goed? De bevindingen met conclusies en aanbevelingen worden aan het college en de gemeenteraad gepresenteerd.

Samenstelling rekenkamercommissie en nevenfuncties

De commissie bestaat uit drie externe leden en een ambtelijk secretaris.

 • Voorzitter: Arend Kloosterman
 • Lid: Coen Knipping
 • Lid: Silvi Joosten
 • Ambtelijk secretaris: Esther Koeslag
Nevenfuncties leden rekenkamercommissie
NaamFunctie(s)
De heer A. Kloosterman
 • Voorzitter Stichting Jongerenopvang Doetinchem  
 • Buurtbemiddelaar gemeente Doetinchem
 • Voorzitter afdeling Achterhoek West van de landelijke vereniging Humanitas
 • Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Oude IJsselstreek
 • Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Bronckhorst
 • Lid rekenkamercommissie gemeente Montferland
 • Lid rekenkamercommissie gemeente Doetinchem
Mevrouw S. Joosten
 • Lid rekenkamercommissies Rheden, Montferland en Bergen (L)
 • Onderzoeker, adviseur en coach bij Joosten Interim
 • Eigenaar webshop mooipresenteren.nl
 • Voorzitter van de geschillencommissie Brabant Zuid-Oost
De heer C. Knipping
 • Griffier gemeente Rheden

Onderzoeksprogramma

De rekenkamercommissie stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma op. De selectiecriteria daarvoor zijn onder meer: maatschappelijk belang, mogelijk toegevoegde waarde voor het raadswerk, praktische uitvoerbaarheid en variatie aan onderwerpen.

Jaarverslagen

Publicaties

2022 - Informatiebeveiliging en privacy Gemeente Bronckhorst

2021 - Rekenkamerrapport Toezicht en handhaving, Openbare orde en veiligheid

2021 - Rekenkamerrapport pilot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

2021 - Rekenkamerbrief Meldingen openbare ruimte Bronckhorst

2020 - Onderzoeksrapport rekenkamercommissie LOP Omgevingswet

2019 - Rekenkamerbrief kaderstelling sociaal domein

Meer informatie

Voor meer informatie over de rekenkamercommissie, kunt u contact opnemen met:
Mevrouw E. Koeslag
E-mail: e.koeslag@bronckhorst.nl  
Telefoon: (0575) 75 02 50