Rijbewijs, verlengen of vervangen

U wilt uw rijbewijs verlengen (is bijna verlopen) of vervangen (is beschadigd of kwijt). U moet het nieuwe rijbewijs aanvragen en persoonlijk afhalen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Sinds 1 juli 2022 kunt u de aanvraag van het nieuwe rijbewijs ook online doen. Staat u in het buitenland ingeschreven, dan kunt u de aanvraag niet in Bronckhorst doen. Kijk in dat geval op de website van het RDW voor informatie over het verlengen van uw rijbewijs vanuit het buitenland.

Rijbewijs bijna verlopen?

 • soms moet u een Gezondheidsverklaring van het CBR invullen. Hiermee verklaart u dat u gezond genoeg bent om te rijden. Begin hier ruim van te voren (vier maanden) mee. Begint u niet op tijd? Dan kan het zijn dat uw rijbewijs verloopt terwijl u nog niet gekeurd bent. U mag dan (tijdelijk) niet rijden. Vanaf 1 januari 2022 kunt u alleen van de gezondheidsverklaring 75+ nog een papieren versie bij de gemeente kopen. Voor de andere gezondheidsverklaring(en) geldt dat u deze, bij voorkeur digitaal, aanvraagt bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Via 'Mijn CBR' kunt u dan op elk moment eenvoudig de status van uw aanvraag bekijken. U moet een Gezondheidsverklaring invullen als:
  • u voor het eerst een rijbewijs aanvraagt of als u uw rijbewijs uitbreidt met een nieuwe categorie. Uitzondering: voor een bromfietsrijbewijs (categorie AM) heeft u geen Gezondheidsverklaring nodig.
  • u een rijbewijs wilt aanvragen en u bent 75 jaar of ouder
  • u 70 jaar of ouder bent, een nieuw rijbewijs aanvraagt en uw huidige rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag
  • u een rijbewijs wilt aanvragen dat om medische redenen korter geldig is dan normaal (medische indicatie)
  • u een rijbewijs in de categorieën C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en/of D1E wilt verlengen (groot rijbewijs)
  • u een buitenlands rijbewijs wilt omwisselen dat niet is afgegeven in een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland

Rijbewijs beschadigd of onleesbaar?

Is uw rijbewijs beschadigd of onleesbaar geraakt dan moet u deze laten vervangen. U krijgt dan een rijbewijs dat geldig is tot dezelfde datum als uw oude rijbewijs of voor de volledige geldigheidsduur.

Rijbewijs kwijt of gestolen?

Woont u in Bronckhorst en krijgt u te maken met diefstal van uw rijbewijs of bent u uw rijbewijs kwijt dan kunt u bij de publieksbalie een nieuw rijbewijs aanvragen (dit geldt ook als het rijbewijs in het buitenland gestolen of kwijtgeraakt is). U legt aan de balie een zogeheten "eigen verklaring" af betreffende de vermissing.

U kunt de vermissing van uw rijbewijs ook online (met DigiD) doorgeven bij de RDW. Naast de e-mailbevestiging ontvangt u dan van de RDW een brief waarin staat dat uw rijbewijs ongeldig is geworden. Deze brief moet u meenemen bij het aanvragen van een nieuw rijbewijs.

Let op! Het is niet mogelijk om een melding van verlies, diefstal of misbruik terug te draaien. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie voordat u een nieuw rijbewijs aanvraagt. U hoeft geen proces-verbaal in te leveren.

Afspraak maken

Rijbewijzen hebben een nieuwe chip. Met deze chip kunt u inloggen op DigiD. Kijk voor meer informatie op de website van de RDW.

Rijbewijs online verlengen

Afspraak maken aanvragen of verlengen rijbewijs

Afspraak maken voor afhalen rijbewijs

Kosten

 • rijbewijs € 51,10
 • extra kosten spoedaanvraag rijbewijs € 39,65
 • gezondheidsverklaring (indien nodig) € 39,30

Prijzen worden jaarlijks per 1 januari aangepast.

Nodig bij de aanvraag

 • een kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument (hoeft niet bij verlenging)
 • uw oude rijbewijs (bij verlenging of schade)
 • als u deze hebt: de brief van het CBR waarin staat dat u geschikt bent om te rijden

Vraagt u uw rijbewijs aan op het gemeentehuis, dan kunt u uw rijbewijs ná 1 week afhalen bij de gemeente. Vraagt u het nieuwe rijbewijs online aan, dan kunt u het na 2 werkdagen afhalen. Kunt u hier niet op wachten? Doe dan een spoedaanvraag. In alle gevallen moet u een afspraak maken voor het afhalen van uw rijbewijs. Neemt u bij het afhalen uw huidige rijbewijs (mits niet gestolen of verloren) mee. Uw huidige rijbewijs moet u bij het afhalen van het nieuwe rijbewijs inleveren.

Goed om te weten

Geldigheid rijbewijs

Een rijbewijs is 10 jaar geldig, behalve in de volgende situaties:

 • rijbewijs met categorie C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en/of D1E: 5 jaar geldig
 • u bent tussen de 65 en 70 jaar: rijbewijs geldig tot 75e verjaardag
 • u bent ouder dan 70 jaar: 5 jaar geldig
 • u bent medisch gekeurd vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking: Het rijbewijs is dan mogelijk korter dan 10 jaar geldig, het CBR bepaalt de geldigheidstermijn van uw rijbewijs

Let op! De ingangsdatum van de nieuwe geldigheidsduur van uw rijbewijs gaat in op de dag dat u het nieuwe rijbewijs bij de gemeente aanvraagt.

Heeft u uw rijbewijs niet op tijd vernieuwd, vraag dan zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs aan bij de publieksbalie. Met een verlopen rijbewijs mag u niet rijden. U riskeert een boete bij controle. Bovendien vergoedt uw autoverzekering mogelijk geen schade als uw rijbewijs verlopen is.

Let op! Is uw laatste rijbewijs voor 1 juli 1985 verlopen? Dan moet u opnieuw rijexamen doen.

Meer informatie?

Uitgebreide informatie over het rijbewijs vindt u op de website van de RDW.

Ook interessant voor u?