De gemeente zorgt voor onderhoud van het openbare riool. U bent zelf verantwoordelijk voor riool op uw eigen terrein. Is het riool bij u verstopt? Dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen:

  • ligt de oorzaak op gemeentegrond? Dan lossen wij het op én betalen de kosten
  • ligt de oorzaak op uw eigen grond? Dan moet u het zelf oplossen en betaalt u zelf

Let op: Als u zelf een ontstoppingsbedrijf inschakelt dan zijn deze kosten altijd voor eigen rekening. Ook als de oorzaak niet op uw terrein ligt.

Bebouwde kom

Woont u (of zit uw bedrijf) in de bebouwde kom en heeft u problemen met de afvoer van uw huisriolering? Volg dan de volgende stappen:

  • Graaf altijd eerst het ontstoppingsputje open. Deze zit op de erfgrens.
  • Is het ontstoppingsputje leeg? Dan kunt u er van uitgaan dat de oorzaak op uw terrein ligt. U moet dan de verstopping zelf of door een ontstoppingsbedrijf laten verhelpen.
  • Is het ontstoppingsputje vol? Belt u dan de gemeente via (0575) 75 02 50. Buiten kantooruren kan dit via nummer 06 13 10 07 77.

Buitengebied

Woont u (of zit uw bedrijf) in het buitengebied en heeft u problemen met de afvoer van uw huisriolering? Waarschijnlijk bent u aangesloten op een drukrioleringssysteem. Volg dan de volgende stappen:

  • Graaft u altijd eerst het ontstoppingsputje open. Deze bevindt zich vaak op de erfgrens. Kunt u het niet vinden? Bel dan met de gemeente: wij hebben van de meeste woningen een aansluitschets.
  • Kunt u het ontstoppingsputje niet vinden of is het moeilijk bereikbaar? Dan kunt u ook in de rioolput bij het pompkastje kijken.
  • Is het ontstoppingsputje leeg? Dan kunt u er van uitgaan dat de oorzaak op uw terrein ligt. U moet dan de verstopping zelf of door een ontstoppingsbedrijf laten verhelpen.
  • Is het ontstoppingsputje vol? Dan betekent dit vaak dat het probleem in het gemeentelijk deel van het riool zit. Belt u in dat geval het storingsnummer van de gemeente voor het buitengebied: (0575) 75 05 00.
  • brandt de rode lamp op het pompkastje? Belt u dan ook het storingsnummer: (0575) 75 05 00