Ruimtelijk wensbeeld omgeving Witte Paard Zelhem

Begin april heeft het college van b en w ingestemd met het Ruimtelijk Wensbeeld voor het gebied rondom het Witte Paard in Zelhem. Vanwege verschillende ontwikkelingen in het gebied is een ruimtelijk wensbeeld vastgesteld voor het gebied rondom het Witte Paard in Zelhem, direct ten noorden van de markt in het centrum. Een van de ontwikkelingen is een woningbouwplan voor de locatie van het Witte Paard. Er is hiervoor een schetsplan ingediend en we zijn in overleg met de ontwikkelaar om te komen tot een haalbaar plan dat past in het wensbeeld en de woonvisie.

Omdat daarnaast de bibliotheek kleiner wordt, krijgt de dorpsboerderij waar de bieb gehuisvest is straks ruimte voor nieuwe functies. Ten slotte wordt het parkje dat een beetje verstopt ligt tussen deze beide plekken toegankelijker gemaakt en beter verbonden met de Markt en de Ruurloseweg. Een natuurlijke inrichting zorgt voor versterking van de biodiversiteit en een betere klimaatadaptatie.

Samen met betrokkenen

Er is met verschillende betrokkenen overleg geweest voor de totstandkoming van het wensbeeld. Zo heeft de werkgroep Vitale Kern Zelhem meegedacht over de inhoud en is ook overleg geweest met de eigenaren van de woning op de hoek Ruurloseweg – Burg. Rijpstrastraat. Deze samenwerking wordt voortgezet in de uitwerking van het ruimtelijk wensbeeld. “Omdat in het gebied meerdere partijen actief zijn, willen wij graag met iedereen overleggen en waar mogelijk afspraken maken. Zo kunnen wij samen een prachtige kwaliteitsslag maken en wordt Zelhem nog mooier”, zegt gebiedswethouder Paul Hofman.

Kwaliteitsverbetering

Het wensbeeld bevat ambities voor het gebied en is bedoeld om een duidelijke richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen, passend bij het dorpse karakter. Het zorgt ervoor dat plannen goed op elkaar afgestemd worden en helpt zo initiatiefnemers bij de uitwerking daarvan. Met dit wensbeeld krijgt het gebied een mooie kwaliteitsimpuls. Het richt zich naast de woningbouw bij het Witte Paard en het versterken van het parkje op de volgende onderdelen:

  • De markt krijgt een duidelijke afronding
  • De openbare ruimte wordt aantrekkelijker en de wegen (infrastructuur) veiliger
  • In de toekomst kan het zuidelijk deel (aan de Burg. Rijpstrastraat) waar de hoekwoning staat en waar de historische dorpsboerderij en Het Klokhuis staan een andere bestemming krijgen.

Vragen en antwoorden over woningbouw op locatie het Witte Paard

Hieronder volgen enkele vragen en antwoorden over het Ruimtelijk wensbeeld en het plan voor woningbouw op locatie het Witte Paard.

Wat is het Ruimtelijk wensbeeld?

Het wensbeeld bevat ambities voor het gebied en is bedoeld om richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen moeten bijvoorbeeld passen bij het dorpse karakter van Zelhem. Het wensbeeld is zodoende het uitgangspunt voor nieuwe plannen en is gemaakt en vastgesteld door het college van b en w van de gemeente Bronckhorst.

Hoe gaat het nu verder met het Ruimtelijk wensbeeld?

Omdat er in het gebied verschillende ontwikkelingen spelen gaat de gemeente met alle relevante partijen, zoals omwonenden, in gesprek over de nadere invulling.

Hoe zit het met het plan om woningen te bouwen op de locatie van het Witte Paard?

Een ontwikkelaar heeft een schetsplan ingediend voor de bouw van woningen op de locatie van het Witte paard. De gemeente is nog in overleg met de ontwikkelaar om te komen tot een haalbaar plan dat past in het wensbeeld en de woonvisie. Dit schetsplan is daarmee nog niet definitief.

Zowel het wensbeeld als het schetsplan vindt u onderaan deze pagina. 

Wie is de ontwikkelaar en hoe kan ik contact krijgen?

Voor vragen kunt u terecht bij dhr. Barthen. U kunt hem mailen via: info@tbontepaard-advies.nl.

Heeft u belangstelling in een woning en wilt u op de hoogte gehouden worden?

Via REBO ERA makelaars kunt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen over de toekomstige verkoop. Stuurt u daarvoor een e-mail naar: makelaardij@rebogroep.nl.

Wat voor soort woningen staan er op het voorlopige schetsplan?

In het schetsplan zijn nu vooral appartementen opgenomen. Het college van b en w wil graag dat er ook eengezinswoningen aan toegevoegd worden. Daarnaast vraagt het ruimtelijk wensbeeld ook aandacht voor het dorpse karakter.

Wordt het oude gebouw afgebroken en komt er een nieuw gebouw?

de B. Rijpstrastraat maakt plaats voor een nieuw gebouw.

Hoe is de procedure nu verder?

De gemeente overlegt met de ontwikkelaar om een plan te maken dat past binnen het Ruimtelijk wensbeeld en ook voldoet aan de uitgangspunten van de Woonvisie. De ontwikkelaar informeert en betrekt de omwonenden van het Witte Paard bij de uitwerking van het plan. Om het plan definitief te kunnen uitvoeren is een bestemmingsplanwijziging nodig. Daarvoor is een nader onderzoek en een wettelijke procedure nodig.

Bijlage(n)