We willen dat meer kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde leefomgeving. Sinds 2023 is er een samenwerking met de JOGG om dit doel te bereiken. Met de aanpak focussen we op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Om dit mogelijk te maken is de samenwerking met een werknet gestart waarin diverse organisaties als scholen, kinderopvangcentra, sportverenigingen, ouders, lokale ondernemers, gezondheidsprofessionals en maatschappelijke organisaties betrokken zijn.   

In het werknet werken organisaties samen aan doelen om de gemeente op verschillende plekken gezonder te maken. Zo wil het netwerk meer scholen in Bronckhorst verleiden om te werken met de Gezonde School aanpak op het thema voeding. Meerdere scholen werken met de ‘Beweegkar’ in de pauzes. Teamfit-coaches gaan langs bij sportverenigingen zodat er meer gezonde voeding beschikbaar komt voor kinderen en jongeren. Een aantal kinderopvanglocaties wil van start gaan met het groenteboxjesprogramma. Maar ook bij de kinderen thuis is er winst te behalen. Door voorlichting worden ouders gestimuleerd regels op te stellen met hun kinderen over het gebruik van media.  

Wethouder Evert Blaauw benadrukt het belang van een gezonde leefomgeving: “Veel kinderen en jongeren willen best gezond leven. Maar de verleiding om hen heen is groot. Als gemeente kunnen wij – samen met het werknet - bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor onze jeugd zodat het voor hen gemakkelijker is gezonde keuzes te maken. Samen zorgen we dat het percentage kinderen van 0 tot en met 12 jaar met een gezond gewicht stabiel blijft in 2026 ten opzichte van 2023.”  

Voor kinderen die al overgewicht en obesitas hebben, starten we met een specifieke aanpak: Kind naar gezonder gewicht. Voor vragen of ideeën, voorstellen over samenwerking bij JOGG of Kind naar gezonder gewicht, neem contact op met Sophie Loohuis van cluster Zorgen en leren via telnr. (0575) 75 02 50