Sinds een aantal jaar is de gemeente gestart met het project ‘Schapen in Bronckhorst’. Hiermee is een begin gemaakt aan het terugbrengen van de schapencultuur in het landschap. Het terugbrengen van schapen in het Bronckhorster landschap is vanuit de gedachte van plattelandsvernieuwing en vanuit cultuurhistorisch oogpunt een goede ontwikkeling.

In 't Groote Veld en Zelhem zijn deelprojecten, meer hierover leest u in het kader.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Begrazing gemeentebermen in 't Groote Veld

De gemeente beheert samen met Natuurmonumenten en Schaapskudde De Belhamel, de bermen in 't Groote Veld in Vorden met een gehoede schaapskudde. Uitgangspunt is vooral de cultuurhistorische waarde die van de schaapskudde met herder uitgaat. Positieve neveneffecten zijn het ecologische beheer en de toeristische waarde van de kudde. Herders Elly en Harry hoeden de schaapskudde met 370 schapen van het ras Groot Heideschaap.

Een groot deel van de bermen langs de zandwegen in 't Groote Veld wordt door de schaapskudde begraasd. Om de beleving van de kudde zo groot mogelijk te houden, blijven de wegen open voor recreanten. Mocht u de kudde tegenkomen, dan vragen wij u wel om de kudde rustig te benaderen en honden aan te lijn te houden. De reacties op de kudde van wandelaars, fietsers en ruiters zijn erg positief. De schapen zijn alleen in de zomermaanden op 't Groote Veld te vinden.

Meer informatie over Schaapkudde De Belhamel vindt u op de website www.schaapskuddedebelhamel.nl(externe link). Voor meer informatie over het beheer van onze bermen verwijzen wij u naar het Bermbeheerplan.