Het is zover, het Marktplein in Steenderen is klaar! En dat gaan we vieren! Alle inwoners van Steenderen zijn uitgenodigd op 20 april voor een ontmoeting op het vernieuwde plein. Jong en oud uit het dorp wacht een leuke ochtend met een gezellige duurzaamheidsmarkt, leuke activiteiten en een lezing door weervrouw Helga van Leur over klimaat en duurzaamheid. Een flyer voor de feestelijke opening is huis-aan-huis in Steenderen verspreid.  

In Steenderen hebben de werkgroep Vitale kernen en de gemeente bekeken hoe het centrum van het dorp een verblijfsfunctie in plaats van een doorgangsfunctie kan krijgen. Hiervoor maakten we samen een plan voor het Marktplein en legden deze voor aan omwonenden. Dit leverde nog een aantal goede aanpassingen op. Steenderen moest een groen en aantrekkelijk dorp worden, waar mensen kunnen genieten van de IJsselroute en waterelementen. In dit plan is een goed toegankelijk Marktplein de spil van het dorpscentrum. B en w waren enthousiast en vroegen de raad om extra budget voor de herinrichting.  

Wethouder Evert Blaauw: “Met de inspanningen van de werkgroep Vitale Kernen uit Steenderen is dit mooie toekomstbestendige plan er gekomen. Het Marktplein is nu het prachtige hart van het dorp. Het plein is groener, heeft een speelse bestrating, waardoor een denkbeeldige IJssel kronkelt van watertappunt naar speelplek en van terras naar bushalte. We hebben allemaal van harte ingestemd met het benodigde budget en zijn blij voor Steenderen met dit geweldige eindresultaat.”

Tot ziens op 20 april!