Als eigenaar van een gemeentelijk monument is het mogelijk subsidie aan te vragen voor de instandhouding en isolatie van het gemeentelijk monument. Zowel de gemeente als de Provincie Gelderland zetten daar jaarlijks financiële middelen voor in. Door grote interesse is het subsidieplafond voor 2024 bereikt. Vanaf 23 april 2024 om 10:00 uur kon u een subsidieaanvraag in te dienen. De hoogte van de subsidie is maximaal 25% van de kosten die hiervoor in aanmerking komen, met een maximum van € 5.000,00. De subsidie kan eenmaal per 3 jaar worden aangevraagd.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

U kunt subsidie aanvragen voor kosten die u maakt voor:

  • reguliere onderhoudswerkzaamheden
  • na-isolerende werkzaamheden
  • bouwhistorisch onderzoek en/of haalbaarheidsonderzoek (voor restauratie) door een erkend bureau of bouwhistoricus. De subsidie voor bouwhistorisch onderzoek is maximaal € 500,00

Voor een meer gedetailleerd overzicht van de subsidiabele werkzaamheden kunt u de 'Subsidieverordening instandhouding en isolerende maatregelen gemeentelijke monumenten Bronckhorst 2017' lezen onder het kopje 'Lokale regelgeving'.

U kunt geen subsidie krijgen voor kosten die alleen of vooral voor verbetering van het wooncomfort zijn (met uitzondering van duurzaamheidsmaatregelen).

In de knel door te hoge energiekosten?

Komt u in de problemen door de forse stijging van (energie)kosten? Laat van u horen, we pakken het samen op. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Klop aan'.

Gereedmelding

Is er subsidie aan u toegekend en zijn de werkzaamheden afgerond? Vul dan het gereedmeldingsformulier in. Na controle betalen wij de subsidie aan u uit.

DigiD linkGereedmelding subsidie instandhouding en isolatie gemeentelijke monumenten insturen 

U heeft bij de gereedmelding de volgende (digitale) bijlagen nodig:

  • totaaloverzicht rekeningen
  • originele rekeningen/materiaalbonnen
  • betalingsbewijzen