Als eigenaar van een maalvaardige molen is het mogelijk subsidie aan te vragen voor het onderhoud van de molen. De hoogte van de subsidie is maximaal 25% van de kosten die hiervoor in aanmerking komen, met een maximum van € 1.375,00per jaar.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

Kosten waarvoor u subsidie kan krijgen zijn:

  • direct kosten zoals loonkosten en materiaalkosten (deze kosten moeten hoger zijn dan € 450,00)
  • indirecte kosten zoals bouwplaatskosten en algemene bedrijfskosten
  • de BTW

Subsidie aanvragen

Bij het aanvragen van de subsidie mogen de werkzaamheden nog niet zijn begonnen.

Subsidie onderhoud maalvaardige molens direct online aanvragen(met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

Bij de aanvraag heeft u de volgende (digitale) bijlagen nodig:

  • een gespecificeerde begroting
  • een inspectierapport van de Monumentenwacht (max 3 jaar oud) of een andere monumentenzorg deskundige (naar oordeel van het college van b en w). Dit rapport is de basis voor de subsidie.

De subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld en subsidies worden toegekend totdat het subsidiebudget van het betreffende jaar op is. U moet het onderhoud (laten) uitvoeren zoals beschreven in het 'Programma van eisen kwaliteit monumenten'. Deze kunt u nalezen onder het tabje 'Regelgeving'. In het subsidiebesluit dat u  ontvangt wordt verteld of en aan welke richtlijnen het onderhoud en/of de verduurzamingen maatregelen in uw geval moet voldoen. Daarnaast moet u er voor zorgen dat de molen in redelijke staat van onderhoud blijft én deze verzekeren tegen brand-, storm- en bliksemschade.

U ontvangt van ons binnen 8 weken bericht of wij de subsidie toekennen.

Gereedmelding onderhoud

Is er subsidie aan u toegekend en zijn de werkzaamheden afgerond? Vul dan het gereedmeldingsformulier in. Na controle betalen wij de subsidie aan u uit.

Gereedmelding subsidie onderhoud maalvaardige molens insturen(met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

U heeft bij de gereedmelding de volgende (digitale) bijlagen nodig:

  • totaaloverzicht rekeningen
  • originele rekeningen/materiaalbonnen
  • betalingsbewijzen