Organiseert u een vernieuwend kleinschalige culturele - en/of recreatieve activiteit, dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie. De subsidie geldt ook voor nieuwe kleinschalige culturele - en/of recreatieve activiteiten bij bestaande evenementen.

De maximale subsidie per activiteit is € 2.500. De subsidie wordt verstrekt tot het maximum van € 20.000 per kalenderjaar is bereikt.

Subsidiecriteria

Kleinschalige culturele en/of recreatieve activiteiten komen in aanmerking voor subsidie als wordt voldaan aan:

 • de activiteit moet naar het oordeel van burgemeester en wethouders origineel en vernieuwend zijn
 • de activiteit vindt plaats in de gemeente Bronckhorst
 • de activiteiten komen ten goede aan inwoners van de gemeente Bronckhorst
 • de activiteit voegt iets toe aan het bestaande aanbod in de gemeente Bronckhorst
 • de activiteit is voor iedereen toegankelijk
 • de deelnemers aan de activiteit betalen een redelijke eigen bijdrage voor de activiteit
 • de subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van de activiteit
 • de organisatie wordt niet op een andere manier door de gemeente gesubsidieerd voor deze activiteit

Er wordt geen subsidie verleend als de activiteit:

 • tijdens volksfeesten of soortgelijke feesten plaatsvindt
 • een partijpolitiek karakter heeft, of gericht is op het uitdragen van een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging
 • een lustrumviering betreft
 • de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen betreft

Direct aanvragen

Het aanvragen van subsidie voor een vernieuwend kleinschalige culturele - en/of recreatieve activiteit kunt u direct online regelen via het formulier 'Subsidie maatschappelijk, cultureel of recreatief initiatief'.

Aanvragen subsidie maatschappelijk, cultureel of recreatief initiatief (met DigiD of eHerkenning)

Nodig bij de aanvraag

 • uw DigiD of eHerkenning om in te loggen
 • het Kamer van Koophandel nummer
 • de begroting van het initiatief

Goed om te weten

Kosten die niet onder de subsidie vallen:

 • bloemen en aankleding
 • prijzen voor loterij en geschenken
 • uitgaven waar directe inkomsten aan verbonden zijn (bijvoorbeeld programmaboekjes die worden verkocht)
 • catering voor deelnemers en gasten
 • onvoorziene kosten

Of de activiteiten die uw organisatie uitvoert in aanmerking komen voor een subsidie vindt u in onze uitvoeringsregels. Hierin vindt u de doelen die wij willen bereiken met ons beleid. De regels voor subsidieverlening vind u in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Bronckhorst. U vindt de verordening en de uitvoeringsregels onder 'Lokale regelgeving' op deze pagina.