Gemeente Bronckhorst verstrekt subsidie aan (sport-)verenigingen en maatschappelijke organisaties voor activiteiten die de gemeente van belang vindt. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • binnen- en buitensportverenigingen
  • (sport)verenigingen voor mensen met een beperking
  • jongerenverenigingen
  • muziekverenigingen
  • oranjeverenigingen

Subsidie voor 2024 aanvragen (met DigiD of eHerkenning)

Nodig bij de aanvraag

  • uw DigiD of eHerkenning om in te loggen
  • het Kamer van Koophandel nummer
  • (jeugd)ledenaantal (totaal en leden wonend in Bronckhorst)

Sluitingsdatum aanvraag

Uw aanvraag moet uiterlijk 30 september voorafgaand aan het subsidie jaar bij ons binnen zijn.

Goed om te weten

Niet elke organisatie (vereniging of club) komt in aanmerking voor subsidie. Of uw organisatie bij de gemeente Bronckhorst binnen de subsidiebeleidskaders valt, kunt u lezen in de Algemene subsidieverordening en de bijbehorende beleids- en uitvoeringsregels. U vindt deze documenten onder 'Lokale regelgeving' op deze pagina.

Subsidieplafond

De gemeente stelt elk jaar per beleidsterrein een budget vast voor subsidies, het zogenaamde subsidieplafond. Indien bij een beleidsterrein het subsidieplafond is bereikt, kan dit leiden tot een lager bedrag per lid of deelnemer. Daardoor is het mogelijk dat uw organisatie wel aan de voorwaarden voldoet, maar toch minder subsidie krijgt dan per beleidsterrein staat beschreven in de beleids- en uitvoeringsregels.