U kunt bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen op het verplicht eigen risico dat u betaalt bij gemaakte zorgkosten. Daarbij maakt het niet uit waar u verzekerd bent. U komt voor de tegemoetkoming in aanmerking als uw inkomen maximaal 130% van de bijstandsnorm is én u een laag vermogen hebt. Onder 'Goed om te weten' kunt u kijken of uw inkomen en vermogen 130% of minder van de bijstandsnorm is.

Let op: de eerste € 100,00 van het eigen risico betaalt u zelf. Wij vergoeden een maximaal bedrag van € 285,00 per jaar per persoon. Een vrijwillige verhoging van het eigen risico wordt dus niet vergoed. U kunt in de loop van januari een aanvraag voor deze tegemoetkoming bij ons indienen (maar pas u de eerste € 100,00 zelf betaald heeft). Aanvragen is gedurende het hele jaar mogelijk. U moet de tegemoetkoming ieder jaar opnieuw aanvragen. 

Voorbeeld: Stel u gebruikt medicijnen en u krijgt in februari een factuur van uw zorgverzekeraar voor het eigen risico van €150,00. Dan kunt u op dat moment een aanvraag doen en tegemoetkoming vragen voor €50,00. Als u daarna in april wederom een factuur krijgt van het resterende bedrag €235,00, kunt u op dat moment tegemoetkoming aanvragen voor het restant. Daarvoor kunt u het verkorte formulier 'Rekening eigen risico zorgverzekering indienen' invullen.

Tegemoetkoming eigen risico aanvragen

  • Bij de aanvraag beoordelen wij of u recht heeft op de tegemoetkoming. Daarvoor moet u onderstaande informatie van de afgelopen 3 maanden aanleveren. Heeft u een Participatiewetuitkering bij de gemeente Bronckhorst, dan hoeft u deze informatie niet aan te leveren.
    • Bewijs van inkomen: loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen.
    • Bewijs van bezittingen: bankafschriften betaal- en spaarrekeningen (ook van kinderen), koopwoning, auto (kentekenbewijs), boot, caravan, aandelen, lijfrente). Als u een eigen woning heeft, dan dient u het hypotheekoverzicht per 31 december van het voorgaande jaar in te leveren.
    • Bewijs van schulden.
  • Factuur zorgverzekering voor het eigen risico.

DigiD linkAanvragen tegemoetkoming eigen risico

Factuur indienen

Is uw aanvraag voor tegemoetkoming goedgekeurd? U hoeft dan alleen de factuur van de zorgverzekering aan te leveren.

DigiD linkRekening eigen risico zorgverzekering indienen

Voor het invullen van de formulieren heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? U kunt uw DigiD-inlogcode aanvragen op www.digid.nl. U kunt hier ook terecht voor vragen en antwoorden.

Formulierenhulp

Vindt u het moeilijk een formulier in te vullen en gegevens te verzamelen? Dan kunnen wij de hulp van een vrijwilliger van Schuldhulpmaatje of Humanitas inschakelen. 

Goed om te weten

Inkomenseis

Inwoners van Bronckhorst met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm en een laag vermogen (voor de bedragen zie onder inkomens- en vermogenseis) komen in aanmerking voor tegemoetkoming op het verplicht eigen risico.

Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc. Onderstaande inkomensgrenzen (netto exclusief vakantietoeslag) per maand zijn van toepassing.

U bentBedrag
Alleenstaande of alleenstaande ouder, 18 tot 21 jaar€ 391,00
Alleenstaande (ouder) 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd€ 1.586,00
Alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd€ 1.761,00
Alleenstaande, in zorginstelling wonend€ 554,00
Gehuwden, 18 tot 21 jaar zonder kinderen€ 783,00
Gehuwden, 18 tot 21 jaar met kinderen€ 1.236,00
Gehuwden, één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder zonder kinderen€ 1.524,00
Gehuwden, één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder met kinderen€ 1.977,00
Gehuwden, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd€ 2.265,00
Gehuwden, pensioengerechtigde leeftijd€ 2.386,00
Gehuwden, in zorginstelling wonend€ 898,00

Vermogenseis

Vermogen is bezittingen minus schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: bank- en spaargelden. Het vermogen mag niet meer bedragen dan:

  • Gezin en alleenstaande ouder: € 15.150,00
  • Alleenstaande: € 7.575,00