Iedereen in Nederland die 18 jaar of ouder is én de Nederlandse nationaliteit heeft mag stemmen. Ook mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en mensen die analfabeet zijn of de Nederlandse taal niet (goed) beheersen.

Toegankelijkheid stembureaus

De stembureaus van de gemeente Bronckhorst zijn goed toegankelijk voor iedereen. Heeft u hulp nodig? Een medewerker van het stembureau helpt u graag.

Op 15 maart zijn 27 stembureaus in de gemeente Bronckhorst open. Voor de Provinciale Statenverkiezing en Waterschapsverkiezing Rijn en IJssel kunt u stemmen in elk stembureau in onze gemeente. 

Voorzieningen in de stembureaus

In elk stembureau zijn standaard de volgende voorzieningen aanwezig:

  • 1 stemhokje met een verlaagd tafelblad. Als het tafelblad hoog staat, kan dit ter plekke worden aangepast.
  • meerdere stoelen met leuningen. U kunt vragen een stoel in het stemhokje te plaatsen.
  • een vergrootglas met verlichting, dit kunt u aan de medewerkers van het stembureau vragen.

Parkeren bij de stembureaus

Bij een groot deel van de stembureaus is een gehandicaptenparkeerplaats. Is er geen gehandicaptenparkeerplaats? Dan geldt op woensdag 15 maart tijdens de openingstijden van de stembureaus:

  • Met uw gehandicaptenparkeerkaart mag u op elke publieke parkeerplek gratis parkeren.
  • Met uw gehandicaptenparkeerkaart mag u op een plek parkeren waar een parkeerverbod geldt. U mag hier maximaal 3 uur parkeren. U moet dan wel duidelijk zichtbaar een parkeerschijf naast uw parkeerkaart leggen.
  • Op een laden/lossen plek mag u niet parkeren.

Kandidatenlijsten beluisteren

Voorafgaand aan de verkiezing op 15 maart kunt u de kandidatenlijsten vast thuis beluisteren.

Hulp bij stemmen

Kiezers met een lichamelijke beperking

Kiezers met een lichamelijke beperking die niet in staat zijn om zelf te stemmen, mogen hulp krijgen. Bijv. blinde kiezers of mensen met de ziekte van Parkinson. Een medewerker van het stembureau mag dan helpen.

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking mogen geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mogen zijn buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt.

Analfabeten en kiezers die de Nederlandse taal niet machtig zijn

Kiezers die analfabeet zijn en kiezers die de Nederlandse taal niet (goed) beheersen mogen geen hulp krijgen bij het stemmen. Zij mogen buiten het stemhokje wel uitleg krijgen hoe het stembiljet werkt. Maar zij mogen geen hulp krijgen in het stemhokje.

Uitleg over stemmen

Op de website www.hoewerktstemmen.nl(externe link) wordt stemmen eenvoudig uitgelegd door Steffie.