Inloop (19.30-20.00 uur)

Voorafgaand is er gelegenheid om met de aanwezige raadsleden, collegeleden en ambtenaren een kop koffie te drinken.

Raadsvergadering (20.00 uur)  

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Benoeming lid raad van toezicht Stichting IJsselgraaf- Spelenderwijs  
    De raad wordt gevraagd in te stemmen om de heer J.S. van Veen te benoemen als lid van de Raad van toezicht Stichting IJsselgraaf-Spelenderwijs.
  • Wijziging opdracht verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties  
    In 2021 werd besloten de vier gemeentelijke sporthallen: de Kamp (Hengelo), ’t Jebbink (Vorden), het Hooge Wessel (Steenderen) en de Pol (Zelhem) te verduurzamen. In de uitwerking van het project bleek dat het geplande budget niet voldoende is om de vier hallen volledig te verduurzamen, omdat ook renovatie nodig is om de accommodaties toekomstbestendig te maken en bouwkosten flink stegen. B en w stellen voor nu eerst alleen sporthallen de Kamp en ’t Jebbink aan te pakken. Voor sporthal het Hooge Wessel in Steenderen gaan we kijken naar oplossingen in samenwerking met het lokale bedrijfsleven. Voor sporthal de Pol in Zelhem is nieuwbouw de enige oplossing om een moderne en energiezuinige accommodatie te realiseren, die aan de behoeften voldoet. Hiervoor is nadere uitwerking in overleg met de samenleving nodig. Hier werken we aan in het kader van de sport en leefbaarheidsvisie. B en w vragen de raad de eerdere opdracht daarom te wijzigen en een extra krediet beschikbaar te stellen. 

Meer informatie over de onderwerpen op de agenda staat op www.bronckhorst.nl/gemeenteraad

Volg de Bronckhorster Politieke Avond live

Wil je de raadsvergadering live meekijken vanuit huis? Vergaderingen zijn ook achteraf terug te kijken.

Bekijk de vergadering