Bewonersavond 27 maart 2023

Op 27 maart mochten aan- en omwonenden meedenken over de ruimtelijke visie van de nieuwe woningbouwlocatie Hiddinkdijk. Projectleider Johan Brands en stedenbouwkundige Sandra van Dijk gaven een presentatie over de stand van zaken, het proces en de eerste aanzet van de ruimtelijke visie. Het verslag leest u hier. De eerste aanzet van de ruimtelijke visie Hiddinkdijk met tekst en uitleg kunt u in het filmpje hiernaast terugkijken.

Verslagen Buurtgesprekken

Op 14 november en 19 december 2022 vonden buurtgesprekken plaats met de aanwonenden van de woningbouwlocatie Hengelo. De verslagen vind u onderaan deze pagina bij de bijlagen.

Startnotitie uitbreidingslocatie Hengelo

B en w hebben op 19 juli 2022 de startnotitie voor de woningbouwlocatie in Hengelo vastgesteld. De startnotitie staat onderaan deze pagina bij de bijlagen.

Een startnotitie is een document vanuit de gemeente voor ontwikkelaars dat op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie beschrijft. De uitgangspunten komen voort uit vastgesteld beleid van de gemeente op verschillende onderdelen, zoals wonen, landschap, duurzaamheid, gezondheid enz. Ook staat er een planning in. Het zijn de kaders voor de gesprekken die de gemeente vanuit haar regierol voert met de ontwikkelaars. De startnotitie is nog geen concrete invulling van de woningen op de locaties. De stappen voor concrete invulling, zoals het maken van een ruimtelijke visie en vervolgens een locatiepaspoort volgen nog er zullen zeker nog zaken (ook uit de startnotities) gaan veranderen.