Hummelse charettes – update 

In Hummelo hebben we afgesproken elkaar regelmatig bij te praten over de voortgang van de woningbouwplannen en andere gerelateerde informatie. Na de terugkoppelingsbijeenkomst aan het dorp en stakeholders, maart vorig jaar, hebben we inmiddels twee keer een ‘Terugkomcafé Hummelse charettes’ georganiseerd. In juli en oktober.

Dit organiseren we telkens samen met een aantal betrokken Hummeloërs, het is immers een proces van ons samen. Deze keer hebben we in overleg met hen besloten de voortgang in een flyer te vertellen. Deze tref je in de downloads onderaan deze pagina aan. 

De flyer wordt deze week huis aan huis verspreid in Hummelo en digitaal gedeeld met onze betrokken stakeholders.  

Wet voorkeursrecht gemeente op locatie Stokhorsterpark

Tijdens de Hummelose charettes stelden we met elkaar vast dat de locatie Torenallee/Stokhorsterweg in Hummelo zeer geschikt was voor woningbouw. In het algemeen belang hebben b en w op 10 oktober besloten het voorkeursrecht gemeente op deze locatie te vestigen. De wet voorkeursrecht gemeente verplicht de eigenaar om het perceel waarop de voorkeur is gevestigd als eerste aan de gemeente aan te bieden. De landgoedeigenaar is meteen persoonlijk geïnformeerd over deze maatregel door wethouder Gosselink. Het goede overleg tussen de gemeente en de eigenaar van deze locatie wordt voortgezet. Als de gemeenteraad hierover heeft besloten dan is de maatregel definitief. 

Het belang voor Hummelo om hier daadwerkelijk woningen te kunnen realiseren is groot, daarom is deze maatregel genomen. Hiermee houden we regie op de ontwikkeling. Stokhorsterpark, zoals we de locatie noemen, is een mooie plek voor betaalbare woningen voor jong en oud. 

Hummelose Charrettes: van ontwerp tot oplevering woonboek

Het proces van ontwerpen tot het opleveren van resultaten hebben we in beeld gebracht. U ziet in vogelvlucht het hele proces en reacties van betrokkenen.

Het Hummelse Woonboek

Het Hummelse woonboek is de opbrengst van de tweedaagse Hummelose charettes op 17 en 18 november 2022. Een mooie co-productie van Hummeloërs, grondeigenaren, onze partners Markenheem, Sité en gemeente, waar we trots op zijn! Het woonboek werd op 9 maart 2023 gepresenteerd aan het dorp en 27 juni 2023 vastgesteld door b en w..

Terugkomcafés

Er komen terugkomcafés georganiseerd door en voor Hummeloërs. Daar praten alle betrokken partijen en geïnteresseerde inwoners elkaar bij over de voortgang van de woningbouwideeën en concrete plannen. Aankondigingen van de terugkomcafés volgen, houd u daarvoor de oproepen op de gemeentepagina in Contact en de sociale media van de gemeente en betrokken Hummeloërs in de gaten. Het eerste terugkomcafé is 3 juli, bij FF naar Steef..

De Hummelose Charrettes

Tijdens de Hummelose Charrettes gingen bewoners, ondernemers en grondeigenaren gingen samen met vertegenwoordigers van de gemeente, zorgorganisaties en woningcorporatie aan de slag met de vraag:

Hoe gaan we Hummelo met ongeveer 50 woningen uitbreiden en wat is er verder nodig om ons mooie dorp klaar voor de toekomst te maken?

Samen bekeken we de voor- en nadelen van tien mogelijke woningbouwlocaties en maken we schetsontwerpen voor de plekken die naar meer smaken. We houden daarbij rekening met betaalbaarheid, duurzaamheid en hoe we in een dorp als Hummelo willen samenleven, ook als je een dagje ouder wordt.

De Hummelose Courant

Deze krant kregen alle inwoners van Hummelo toegestuurd als opwarmertje van de locatieverkenning. Lees de volledige krant via onderstaande bijlage.

Bijlage