In gesprek met de buurt

Op 3 april 2024 kregen omwonenden de mogelijkheid om te reageren op vier mogelijke stedenbouwkundige modellen voor de ruimtelijke visie van de locatie. Bijv. het model ‘Buurtschap’ als indeling, het model ‘Erven’, het model ‘Lanen’ en het model ‘Wonen in de natuur’. Daarnaast konden ze meedenken over de verkeerssituatie en de algemene uitgangspunten van de woningbouwlocatie. Alle reacties hebben wij letterlijk overgenomen in het verslag van deze bewonersavond (pdf). Wij gaan samen met het stedenbouwkundig bureau aan de slag met de reacties en een volgende versie van de ruimtelijke visie uitwerken. Terugkoppeling volgt, omwonenden krijgen hierover bericht. 
De ruimtelijke visie is één van de zaken op basis waarvan b en w de haalbaarheid van dit woningbouwplan gaan toetsen.

Op 17 januari 2024 vond het eerste buurtgesprek met de omwonenden van de uitbreidingslocatie Mispelkamp plaats. Projectleider Johan Brands lichtte het nieuwbouwproject en het werkproces toe en bureau SRO deelde de eerste opzet van de ruimtelijke visie. Op deze webpagina verzamelen wij alle relevante documenten voor dit project. Het verslag met daarin ook de presentatie van het buurtgesprek staat bij de bijlagen onderaan deze pagina.

Startnotitie uitbreidingslocatie Vorden

B en w hebben op 11 juli 2023 de startnotitie voor de woningbouwlocatie in Vorden vastgesteld. De startnotitie staat onderaan deze pagina bij de bijlagen. 

Een startnotitie is een document vanuit de gemeente voor ontwikkelaars dat op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie beschrijft. De uitgangspunten komen voort uit vastgesteld beleid van de gemeente op verschillende onderdelen, zoals wonen, landschap, duurzaamheid, gezondheid enz. Ook staat er een planning in. Het zijn de kaders voor de gesprekken die de gemeente vanuit haar regierol voert met de ontwikkelaars. De startnotitie is nog geen concrete invulling van de woningen op de locaties. De stappen voor concrete invulling, zoals het maken van een ruimtelijke visie en vervolgens een locatiepaspoort volgen nog er zullen zeker nog zaken (ook uit de startnotities) gaan veranderen.

Meer informatie

Johan Brands, projectleider: j.brands@bronckhorst.nl