Korte samenvatting uitkomsten onderzoek

Aan het onderzoek in het panel deden 1.079 inwoners mee. Dit is 61% van het totaal aantal deelnemers (1.760). Het onderzoek is daarmee representatief. Veel deelnemers geven aan dat het aantal keer dat de restafvalcontainer wordt geleegd fors naar beneden kan. Zie de grafieken. In de bebouwde kom brengt 33% van de bewoners restafval wel eens zelf weg naar een milieuparkje, 66% doet dat nooit. Van hen weet 86% wel dat dit kan. Zij vinden de grijze container echter gemakkelijk (60%), de afstand naar milieuparkje een probleem (11%) of wegbrengen niet hygiënisch (7%).

Het kan een optie zijn om restafval niet meer aan huis in te zamelen, maar door inwoners zelf weg te laten brengen naar een milieuparkje (omgekeerd inzamelen genoemd). Wie dat niet wil, zou dan kunnen kiezen om een extra bedrag te betalen bovenop het vastrecht en het tarief per aanbieding van de grijze container. Op de vraag hoeveel mensen daarvoor zouden willen betalen, gaf 11% aan 50 euro, 28% 25 euro en 37% zei: ‘Als ik moet betalen, zie ik ervan af en breng ik mijn restafval zelf weg’.

De afvalstoffenheffing in Bronckhorst is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de heffingen van vergelijkbare gemeenten. Van de respondenten geeft 31% aan de heffing te hoog te vinden en 31% de heffing niet te hoog te vinden vanwege de vele scheidingsmogelijkheden. 38% weet niet welk bedrag zij betalen aan afvalstoffenheffing. 93% van de respondenten is het ermee eens dat mensen die veel scheiden minder betalen dan mensen met veel restafval (principe ‘De vervuiler betaalt’). 51% van de deelnemers zou het prima vinden als de restafval containers 25 tot 30 euro per aanbieding duurder wordt. Voor 70% is de kosten van de grijze container ook een motivatie om afval te scheiden.

Opbrengst avond

Tijdens de bewonersavond werd ingegaan op de uitkomsten van het inwonerpanel en een aantal verdiepende stellingen doorgenomen met een publiek van ca. 80 betrokkenen dat enthousiast meedacht. Er bleek een grote meerderheid voor het verlagen van het aantal keren dat de grijze container aan huis wordt opgehaald. Het minder ophalen van de groene container in de winterperiode vinden de aanwezigen ook een optie. Verschillende gemeenten in de buurt zoals Aalten en Oost Gelre werken volgens het omgekeerd inzamelen principe. Als de gemeente hiervoor kiest, gaf het publiek aan het belangrijk te vinden dat er aandacht is voor mogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn. Als het gaat om de kosten van de afvalinzameling vinden de meeste aanwezigen het voor het behouden van de goede scheidingsresultaten aanvaardbaar als de afvalstoffenheffing wat stijgt. Mits de vervuiler het meeste betaalt.