Vacature burgemeester Bronckhorst, 35 sollicitanten meldden zich

Sinds het vertrek van burgemeester Besselink is Marja van der Tas waarnemend burgemeester. Zij blijft tot de nieuwe burgemeester er is. De zoektocht naar onze nieuwe burgemeester loopt. De vertrouwenscommissie stelde een profielschets op, die op 3 juni aan de commissaris van de koning van Gelderland is aangeboden, waarna de vacature open stond. Tot en met 26 juni konden belangstellenden reageren. Dit deden maar liefst 35 mensen! Onder de sollicitanten zijn: 4 (oud-)burgemeesters, 19 (oud-)wethouders, 1 (oud-)heemraad en 4 (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige 7 kandidaten komen uit diverse disciplines, zoals de overheid of dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 41 tot 66 jaar. Er zijn 11 vrouwelijke kandidaten.

Marcel Westerink, voorzitter van de Bronckhorster Vertrouwenscommissie: ”Ik ben ontzettend tevreden dat er zoveel mensen hebben gereageerd op onze mooie burgemeestersvacature. Het is voor mij ook een bevestiging dat Bronckhorst een hele aantrekkelijke en interessante gemeente is. Er valt voor de vertrouwenscommissie echt iets te kiezen.”   

Profielschets

Op 3 juni is de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de zogenaamde profielschetsvergadering. De profielschets is de basis voor de kroonbenoemingsprocedure. In de profielschets staat over welke competenties en vaardigheden onze nieuwe burgemeester moet beschikken. Daarvoor is onder meer via een enquête advies gevraagd aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ruim 900 mensen deden mee, een prachtig resultaat! Ook heeft de vertrouwenscommissie advies gevraagd aan de jeugdburgemeester, het kinderparlement en de Jongeren Advies Raad.  

Verder lanceerden we een leuke promotiefilm om de nieuwe burgemeester te laten zien wat Bronckhorst  te bieden heeft en dat we een fantastische baan in de aanbieding hebben. Aan het filmpje werkten verschillende inwoners mee. 

Wat we zoeken in onze nieuwe burgemeester in het kort:

Betoverend Bronckhorst zoekt een bevlogen burgemeester:
“Je voelt je sterk verbonden met het plattelandskarakter van onze prachtgemeente met zijn vele karakteristieke kernen en coulisselandschap. Je past bij ons bedrijvige karakter en onderlinge sociale betrokkenheid. Je bent de verbindende schakel die, samen met ons, de vele uitdagingen omzet in kansen. Je bent een boegbeeld binnen en buiten Bronckhorst. Onze burgemeester is een graag geziene persoon die zichtbaar, benaderbaar en charismatisch is en die tussen onze inwoners staat.”

Hoe de verdere sollicitatie- en benoemingsprocedure verloopt (in 14 stappen) lees je hieronder. Tijdens een extra raadsvergadering op 31 oktober 2024 wordt bekend wie straks als nieuwe burgemeester wordt voorgedragen. De officiële benoeming vindt naar verwachting plaats medio januari 2025. 

De complete profielschets en de resultaten van de enquête staan in de bijlage. 

In 14 stappen naar een nieuwe burgemeester 

De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij de selectie en voordracht van de nieuwe burgemeester. De zoektocht is een zorgvuldig proces, waarbij we niet over een nacht ijs gaan. We nemen je hier graag in de genomen en nog te nemen stappen.   

1. Profielschets

De gemeenteraad heeft een profielschets opgesteld voor de nieuwe burgemeester. Daarin staat wat de belangrijkste wensen, vaardigheden en eigenschappen zijn voor de uitvoering van deze functie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de stijl van leiding geven, communiceren en beslissen. Ook inwoners konden aangeven wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Hiervoor liep tot en met half april een enquête.  

2. Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad heeft uit zijn midden een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie deed het voorbereidende werk voor de profielschets, voert sollicitatiegesprekken en doet de uiteindelijke aanbeveling. De commissie bestaat uit 7 raadsleden, de griffier, een wethouder en de gemeentesecretaris. 

3. Commissaris van de koning van Gelderland

Op 3 juni 2024 heeft de gemeenteraad de profielschets besproken met de commissaris van de Koning van Gelderland tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad in ons gemeentehuis. Vervolgens heeft de raad de profielschets vastgesteld. Bekijk hier de vergadering.

4. Vacature

De minister van Binnenlandse Zaken stelde de vacature open op advies van de commissaris van de koning.

5. Sollicitatieprocedure

De vacature stond open en geïnteresseerden konden hun sollicitatie sturen aan de commissaris van de Koning tot 27 juni 2024. Maar liefst 35 belangstellenden meldden zich aan.

6. De kandidaten

De commissaris van de Koning selecteert benoembare kandidaten.  

7. Selectie

De commissaris van de Koning overlegt met onze vertrouwenscommissie over zijn selectie. De vertrouwenscommissie stelt daarna de uiteindelijke selectie vast.

8. Sollicitatiegesprekken

De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten.

9. Advies

De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie. Dit gebeurt op 31 oktober 2024.  

10. Aanbeveling

De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. De beoogde burgemeester wordt bekend gemaakt tijdens een openbare raadsvergadering op 31 oktober 2024.

11. Naar de minister

De aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd.

12. Screening

De minister van Binnenlandse Zaken laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat naar hem of haar onderzoek wordt gedaan door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van Binnenlandse Zaken spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de koning. De koning benoemt de burgemeester bij koninklijk besluit.

13. Koninklijk besluit

Benoeming vindt plaats bij koninklijke besluit  

14. Beëdiging en start van onze nieuwe burgemeester

De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester tijdens een openbare raadsvergadering in het gemeentehuis.