De gemeente is een proces gestart, gericht op het vergroenen en het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Dorpsstraat. De aanpak van de Dorpsstraat is een van de projecten die de werkgroep Vitale kernen Vorden op de agenda heeft gezet. Voor 2023 heeft de gemeenteraad in de begroting opgenomen om het groen in het centrum te versterken en de verkeersveiligheid te verbeteren met daarbij veel aandacht voor fietsers en voetgangers.

In het proces om te komen tot een mooi plan betrekken wij verschillende belangengroepen actief, om zo de verschillende wensen te kunnen verwerken in een haalbaar en uitvoerbaar plan. Voor de zomer, in juni, zijn enkele bijeenkomsten geweest. Tijdens die sessies is input opgehaald en is samen geschetst. 

Op 8 november presenteerden wij tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met alle partijen uit het voortraject twee schetsen:

  • Eén voor de Dorpsstraat ter hoogte van de markt e.o.,
  • Eén voor de omgeving van de rotonde aan de zijde van de Ruurloseweg. 

De komende periode zetten wij de gemaakte opmerkingen op een rij en kijken we op welke wijze de plannen nog aangepast of verbeterd kunnen worden.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Marnix Meijer via email op marnix.meijer@bronckhorst.nl of telefonisch 0575) 75 02 50.

Bijlagen