Samen met inwoners, ondernemers en andere belangengroepen is een plan opgesteld voor de aanpassing van de Dorpsstraat en omgeving (waaronder rotonde Ruurloseweg). Het plan is gericht op het vergroenen van de verblijfsomgeving en verbeteren van de verkeersveiligheid. B en w vragen de gemeenteraad € 150.000,- voor de uitvoering beschikbaar te stellen. De gemeenteraad behandelt het voorstel waarschijnlijk in september 2024.

Wensen en ideeën uit het dorp

Tijdens vier schetssessies met direct betrokken bewoners, ondernemers en organisaties in juni 2023 is input opgehaald voor een schetsontwerp voor de Dorpsstraat en omgeving. Een eerste schets is in het najaar van 2023 aan de betrokken partijen gepresenteerd, waarna met diverse partijen nog afzonderlijk gesprekken zijn gevoerd om tot een optimale oplossing te komen.

In het plan zijn o.a. de volgende wensen uitgewerkt: 

  • Meer bomen en beplanting moeten hitte (stress) en droogte tegengaan. Dit extra groen concentreert zich langs de Dorpsstraat 
  • De entree van het centrum bij de rotonde aan de Ruurloseweg krijgt ook een opknapbeurt 
  • Hier en daar verdwijnt een parkeerplaats om het zicht voor overstekende voetgangers te verbeteren en ruimte te maken voor bomen
  • Een inritconstructie aan het begin en eind van de Dorpsstraat en drie oversteekpunten versterken het verblijfsklimaat 
  • Bereikbaarheid en voldoende parkeerruimte blijven gewaarborgd 
  • De markt kan blijven functioneren zoals nu het geval is  

Inloopbijeenkomst 18 juni

Voordat de raad instemt met het plan en een uitvoeringsbudget beschikbaar stelt, hebben de inwoners van Vorden op 18 juni tijdens een inloopbijeenkomst in het Kulturhus kennis kunnen nemen van de definitieve tekeningen. Als alles goed gaat kan de rotonde nog in 2024 worden opgeknapt. Aanpassing van de Dorpsstraat volgt dan in 2025. Voor iedereen die de plannen nog eens wil bekijken of deze nog niet heeft gezien zijn de definitieve tekeningen onderaan deze webpagina te vinden. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Marnix Meijer via email op marnix.meijer@bronckhorst.nl of telefonisch 0575) 75 02 50.