Het winkel/horeca gebied van Hengelo ligt verspreid over 3 zones, waardoor het moeilijk is een levendig dorpshart te creëren. Daarom werkt de gemeente samen met de werkgroep Vitale kern Hengelo aan een compacter, gezelliger en toekomstbestendig centrum van het dorp in zone A. Dit is het gebied Raadhuisstraat, noordelijk deel Spalstraat en Raadhuisstraat Noord (winkelconcentratie rondom PLUS supermarkt). Winkels en horeca die er buiten liggen en hier naar toe willen verhuizen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Hiervoor is een projectplan voor de versterking van het centrum vastgesteld. In dit plan staat ook dat er een plan van aanpak komt voor panden die hierdoor vrijkomen.

Winkeliers en horeca ondernemers in Hengelo die willen verhuizen vanuit de B- of C-zone naar het centrum van het dorp (A-zone), kunnen eenmalig aanspraak maken op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten voor de nieuwe locatie. Ook voor de achterblijvende locatie is een eenmalige vergoeding mogelijk als er sprake is van een transformatie naar een andere functie. Er zijn criteria opgesteld voor de beoordeling van aanvragen. Aanvragen moet ingediend zijn voor 31 december 2022. De werkgroep Vitale kern Hengelo en de centrumregisseur adviseren de gemeente over ingediende aanvragen op basis van de vastgestelde criteria.

Meer info

In de bijlagen vindt u meer informatie over het plan, de subsidieregels/criteria en een uitleg over de zones. Overweegt u een verhuizing en wilt u meer informatie over de vergoeding en criteria, dan kunt u contact opnemen met onze accountmanagers.