Op 6 juni 2024 is de verkiezing van het Europees Parlement. Alle kiesgerechtigde inwoners van Nederland kiezen dan de leden van het Europees Parlement. Voor jou is het alvast belangrijk om te weten:

Stemmen bij volmacht  

Wil je per volmacht stemmen? Dan gelden de volgende bepalingen.

Machtiging door schriftelijke aanvraag
 • Op www.bronckhorst.nl/verkiezingen bij ‘Een ander machtigen’ staat een aanvraagformulier om bij volmacht te mogen stemmen. Vanaf 23 april 2024 is het ook mogelijk om de aanvraag per DigiD te doen
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk op 3 juni 2024 door de kiezer worden ingediend bij de gemeente waar hij/zij op 23 april 2024 als kiezer is geregistreerd
 • Degene die bereid is als gemachtigde op te treden, moet op 23 april 2024 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt
 • Bij goedkeuring ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs
 • Een volmachtgever mag de volmacht niet intrekken of zelf aan de stemming deelnemen
Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas
 • De kiezer kan een andere kiezer, die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen
 • De kiezer tekent daarvoor de verklaring op de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat deze door de gemachtigde medeondertekenen
 • De kiezer draagt de, in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over
 • De kiezer moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien
 • Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de verkiezingsdag
 • Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas, kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht. 

Stemmen met een kiezerspas  

De kiezer mag zijn/haar stem uitbrengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen: 

Schriftelijke aanvraag  
 • Bij Bureau verkiezingen van de gemeente en via www.bronckhorst.nl/verkiezingen zijn gratis formulieren verkrijgbaar voor een verzoek om in een willekeurig stembureau in Nederland te mogen stemmen. Vanaf 23 april 2024 is het ook mogelijk om de aanvraag per DigiD te doen
 • De kiezer zorgt ervoor dat het formulier en de stempas (indien ontvangen), uiterlijk 3 juni 2024 is ontvangen door de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 23 april 2024 als kiezer is geregistreerd
 • Een kiezer die al een schriftelijke volmacht heeft ontvangen om te stemmen of per brief mag stemmen, kan geen kiezerspas aanvragen  
 • Bij goedkeuring ontvangt de kiezer de kiezerspas
Mondelinge aanvraag  
 • De kiezer gaat voor 5 juni 2024, 12.00 uur naar het Bureau verkiezingen in de gemeente waar hij op 23 april 2024 geregistreerd staat en brengt zijn stempas mee (Bureau verkiezingen van Bronckhorst: Gemeentehuis, Elderinkweg 2, Hengelo (Gld)
 • Een kiezer die al een schriftelijke volmacht heeft ontvangen om te stemmen of per brief mag stemmen, kan geen kiezerspas aanvragen  
 • Bij goedkeuring ontvangt de kiezer de kiezerspas

Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Vergeet de kiezerspas en je identiteitsbewijs niet als je gaat stemmen. Als je je niet kunt identificeren mag je niet stemmen.

Uiterlijk 23 mei 2024 ontvang je jouw stempas

Uiterlijk op 23 mei 2024 moet de stempas bij je bezorgd zijn. Heb je deze niet ontvangen? Dan kun je een vervangende stempas aanvragen op de volgende manieren:  

Schriftelijke aanvraag  
 • Het is mogelijk om de aanvraag per DigiD te doen via www.bronckhorst.nl/verkiezingen  
 • De kiezer zorgt ervoor dat het formulier (indien ontvangen), uiterlijk 3 juni 2024 is ontvangen door de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 23 april 2024 als kiezer is geregistreerd
 • Een kiezer die al een schriftelijke volmacht heeft ontvangen om te stemmen of per brief mag stemmen, kan geen vervangende stempas meer aanvragen  
 • Bij goedkeuring ontvangt de kiezer de vervangende stempas
Mondelinge aanvraag  
 • De kiezer gaat voor 5 juni 2024, 12.00 uur naar het Bureau verkiezingen in de gemeente waar hij op 23 april 2024 geregistreerd staat en brengt zijn legitimatiebewijs mee (Bureau verkiezingen van Bronckhorst: Gemeentehuis, Elderinkweg 2, Hengelo (Gld)
 • Een kiezer die al een schriftelijke volmacht heeft ontvangen om te stemmen of per brief mag stemmen, kan geen vervangende stempas meer aanvragen  
 • Bij goedkeuring ontvangt de kiezer de vervangende stempas

Stemlocaties  

In onze gemeente kun je, net als altijd, op 27 locaties stemmen. Op je stempas staat een stembureau in de buurt vermeld en op www.bronckhorst.nl/verkiezingen staat een lijst met de adressen van alle stembureaus.  

Meer informatie

Voor meer informatie over stemmen bij volmacht of kiezerspas kun je contact met ons opnemen via tel. (0575) 75 02 50 of kijken op www.bronckhorst.nl/verkiezingen