Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen.  

Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels:

  • Iemand mag per verkiezing maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen per verkiezing: voor zichzelf en voor 2 anderen.  
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Er zijn twee mogelijkheden om een volmachtsbewijs aan te vragen:  

Onderhandse volmacht

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

  • vult u de achterkant van uw stempas in;
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
  • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. (De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet tonen. De persoonsgegevens; pasfoto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.

Een onderhandse volmacht kan nog tot op de verkiezingsdag worden verleend.  

Schriftelijke en elektronische volmacht

U kunt tot vrijdag 10 maart 2023, 17.00 uur schriftelijk een verzoek indienen om iemand anders bij volmacht voor u te laten stemmen.  

Schriftelijk

U kunt hieronder het formulier downloaden en tot 10 maart 2023 mailen naar verkiezingen@bronckhorst.nl.

Digitaal

U kunt digitaal een volmachtsbewijs aanvragen. Dit kunt u aanvragen tot uiterlijk 10 maart 2023. Hiervoor heeft u DigiD en het ingevulde machtigingsformulier nodig. 

Volmachtsbewijs aanvragen

Persoonlijk

U kunt met uw legitimatiebewijs en het ingevulde machtigingsformulier, tot dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur in persoon op het gemeentehuis een volmachtsbewijs aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Let op:  

Voor de verkiezing van de Provinciale Staten kan u uw stem uitbrengen in een willekeurig stembureau in de provincie Gelderland.  

Voor de verkiezing van het Waterschap kunt u uw stem uitbrengen in de gemeentes waar het Waterschap binnen het gebied van het Waterschap Rijn en IJssel zijn geregistreerd.  

U dient dus wel per verkiezing op te letten of u bij een andere gemeente uw stem uit kan brengen voor de desbetreffende verkiezing.