Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen.  

Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels:

  • Iemand mag per verkiezing maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen per verkiezing: voor zichzelf en voor 2 anderen.  
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Er zijn twee mogelijkheden om een volmachtsbewijs aan te vragen:  

Onderhandse volmacht

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

  • vult u de achterkant van uw stempas in;
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
  • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. (De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet tonen. De persoonsgegevens; pasfoto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.

Een onderhandse volmacht kan nog tot op de verkiezingsdag worden verleend.  

Schriftelijke en elektronische volmacht

U kunt tot maandag 3 juni 2024 schriftelijk een verzoek indienen om iemand anders bij volmacht voor u te laten stemmen. U kunt de schriftelijke volmacht aanvragen voordat u uw stempas heeft. Woont u op 23 april 2024 in de gemeente Bronckhorst? Dan kunt u de schriftelijke volmacht bij de gemeente aanvragen. De gemeente neemt uw aanvraag na 23 april 2024 in behandeling. Zij kan dan controleren of u kiesrecht heeft voor deze verkiezing.  

Schriftelijk

U kunt hieronder het formulier (Model L 8) downloaden en tot 3 juni 2024 mailen naar verkiezingen@bronckhorst.nl.

Model L 8 - Verzoek om bij volmacht te stemmen

Digitaal

U kunt vanaf 24 april 2024 digitaal een volmachtsbewijs aanvragen. Dit kunt u aanvragen tot uiterlijk 3 juni 2024. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Volmachtsbewijs aanvragen

Persoonlijk

U kunt met uw legitimatiebewijs en het ingevulde machtigingsformulier, tot uiterlijk 5 juni 2024, 17.00 uur in persoon op het gemeentehuis een volmachtsbewijs aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken