Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties).

Alle informatie rondom de aanvraag van een VOG vindt u op de website van Justis(externe link). U vindt daar o.a. ook uitleg over de gratis VOG voor vrijwilligers.

VOG aanvragen

U kunt een VOG eenvoudig digitaal aanvragen. Hiervoor logt u in met DigiD. Heeft u geen DigiD? U kunt uw DigiD-inlogcode aanvragen op www.digid.nl(externe link). U kunt hier ook terecht voor vragen en antwoorden.

DigiD linkVerklaring omtrent het gedrag aanvragen

Schriftelijk aanvragen

U kunt de aanvraag ook schriftelijk doen. Daarvoor moet u een afspraak maken en vooraf het aanvraagformulier(externe link) invullen.

Afspraak maken aanvragen Verklaring omtrent het gedrag

Digitaal aanvragen via Justis

Uw werkgever kan er ook voor kiezen om de aanvraag digitaal voor u klaar te zetten via Mijn Justis(externe link).

Let op: Op het internet bieden diverse commerciële partijen de mogelijkheid aan om online een VOG aan te vragen. Deze commerciële bedrijven zijn géén onderdeel of partner van de gemeente of Justis.

Kosten

Een verklaring omtrent het gedrag via de gemeente kost € 41,35. Een verklaring omtrent het gedrag klaargezet door de werkgever via Justis kost € 33,85.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Kijk voor meer informatie over een gratis VOG onder 'Goed om te weten'.

Machtigen

U kunt iemand anders machtigen om een VOG aan te vragen. Gebruikt u hiervoor het formulier 'Machtiging voor aanvragen of ophalen uittreksel of verklaring'. Bij het aanvragen van de verklaring heeft de gemachtigde het ingevulde aanvraagformulier VOG voor Natuurlijke Personen (NP) en een geldig identiteitsbewijs van u en de gemachtigde zelf nodig.

Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Hoe lang het duurt

  • VOG Natuurlijke personen: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht
  • VOG Rechtspersonen: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht

Afwijzing aanvraag VOG

Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg in de brief uit waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Goed om te weten

U kunt voor een gratis VOG terecht op www.gratisvog.nl.(externe link) Bij het aanvragen van een gratis VOG heeft uw organisatie eHerkenning nodig en de vrijwilliger moet DigiD gebruiken. Op www.gratisvog.nl(externe link) leest u wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor gratis VOG.

Een van de voorwaarden is een Preventief beleid vrijwilligersorganisaties. Op gratisvog.nl leggen ze uit wat er in het beleidsplan moet staan(externe link). Mocht u hier niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de gemeente Bronckhorst.