In principe mogen uitsluitend persoonsgegevens die zijn ontleend aan brondocumenten worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP), omdat deze gegevens juist, volledig, actueel en betrouwbaar moeten zijn. Als u geen officiële brondocumenten, zoals een geboorteakte of huwelijksakte, kunt leveren, is het mogelijk bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte af te leggen.

Als u in redelijkheid geen mogelijkheid heeft om goede brondocumenten te leveren of indien de gemeente dit niet van u kan verlangen, behoort de gemeente gegevens te ontlenen aan een verklaring die u ten overstaan van een door het gemeentebestuur aangewezen ambtenaar onder ede of belofte heeft afgelegd, die op schrift is gesteld en door u is ondertekend.

Verklaring afleggen

Maak telefonisch een afspraak met ons om de verklaring samen voor te bereiden. U kiest zelf of u de eed of de belofte wilt afleggen. De eed legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”. De belofte legt u in alle andere gevallen af. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik”.

Nodig bij het afleggen van de verklaring

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • documenten die duidelijk maken om welke gegevens het gaat