Voor de afval- en grondstofinzameling in onze gemeente zijn ondergrondse verzamelcontainers belangrijke voorzieningen. Door goede afvalscheiding worden de ondergrondse verzamelcontainers intensief gebruikt. In Achter-Drempt komt op de huidige locatie woningbouw. Om de afvalscheiding te blijven borgen, moeten de ondergrondse verzamelcontainers verplaatst worden, om goed toegankelijk te blijven voor inwoners en inzamelaar.

Daarom willen we de verzamelcontainers verplaatsen naar de volgende locatie:

  • Theo Hoppenreijs, Kermisplein ten westen van de Zomerweg

De plaatsing van de ondergrondse containers op deze locatie is een besluit van b en w. Je kunt tegen dit besluit beroep aantekenen. Dit kan binnen 6 weken via een beroepschrift aan de Raad van State via www.raadvanstate.nl/overrvs/bestuursrechtspraak/hoger-beroep/